Maria Brinch: The Almost Cry Outs

Maria Brinch viser nye arbeider i Bærum kulturhus. 

Maria Brinch
Maria Brinch

Maria Brinchs brettede tekstiler åpner opp for at det først og fremst er de spontane sammenhengene som står igjen som det mest solide og konstante. Arbeidene, både veggtepper og innrammede verk, fremstår som dels abstrakte, maleriske bilder ladet med innhold.

Brinch har sitt utspring i tekstilen, og med motiver hentet fra fotografier printer hun meter av ull med innhold og potensielle motiver og meninger. Printingen er begynnelsen av prosessen, brettingen neste del. Materialet brettes sammen, og det brettes ut. Slik er Brinchs arbeider åsted for utforskning av de ulike meningsdimensjonene som kan befinne seg i å brette noe, være seg tanken eller materien.

Hva skjules når man bretter over, og hva kommer til syne når man bretter ut? Brettingen avgjør hvilket motiv som kommer til syne og hvilke som skjules. Motivene i Brinchs verk er abstrakte, men helt fritatt for assosiasjoner er de likevel ikke. I bretten ligger latente meninger som venter på å bli lest. I så måte inviterer arbeidene inn til seg og til sine mange ulike varianter av seg selv.

Med utgangspunktet i tekstilen føyer Brinch seg inn i en tradisjon av prydtekstiler. Deres aktualitet ligger i hvordan de tar de opp i seg kunstnerens liv og samtid, og den uendelige strømmen av informasjon vår digitale hverdag i dag preges av.

Arbeidene vises i perioden 12. februar–31.mars 2014.

***

Maria Brinch (f. 1984) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Tekstil, og School of Visual Art (New York) i 2012. Brinch bor og arbeider i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger ved Kunstnerforbundet, Oslo (2013); RAM galleri, Oslo (2012); og deltatt i gruppeutstillingene Kunstprisen for unge samtidskunstnere (Sandefjord Kunstforening), Kunsthåndverk 2013 (Kunsindustrimuseet, Nasjonalmuseet i Oslo) og PARABOL (F15/Punkt Ø). Denne våren er hun også aktuell med separatutstilling i Galleri Format, Oslo.

www.mariabrinch.com
www.baerumkulturhus.no
www.akershuskunstsenter.no

Utstillingen er kuratert av Akershus Kunstsenter ved Monica Holmen.