1814 Revisited: praktisk informasjon

Visningssteder, åpningstider og hvordan komme seg til stedene:

(For English, please scroll down)

1814 Revisited – The Past is Still Present vises på tre ulike åpningstider samt i offentlig rom:
Akershus Kunstsenter, Lillestrøm
Mago A, Eidsvoll Verk
Stallgården, Eidsvoll Verk
Fasaden på Oslo S  

Det er samme åpningstider alle visningsstedene:

Maijuni
Mandag–tirsdag: stengt!
Onsdag–søndag: 12.00–17.00
Torsdag:                12.00–19.00

Juliseptember
Mandag–tirsdag: stengt!
Onsdag–søndag: 12-00–17.00
Torsdag:                12.00–18.00

Inngang: gratis

Hvordan komme seg til de forskjellige visningsstedene:

 

Til Akershus Kunstsenter
Fra Oslo – Lillestrøm:
Tog fra Oslo S til Lillestrøm tar kun 11 minutter.
Ta linje L14 retning Kongsvinger, L13 retning Dal, R10 retning Lillehammer, L12 retning Eidsvoll. Togene går henholdsvis 04, 14, 34 og 54 minutter over hver time fra Oslo S.

Fra Eidsvoll Verk – Lillestrøm:
Tog fra Eidsvoll Verk til Lillestrøm tar kun 20 minutter.
Ta linje L12 retning Kongsberg. Toget går 36 minutter over hver time fra Eidsvoll Verk.
Adr: Akershus Kunstsenter, Storgata 4, Lillestrøm

Til Mago A og Stallgården, Eidsvoll Verk

Fra Oslo – Eidsvoll Verk:
Tog fra Oslo S til Eidsvoll Verk tar kun 30 minutter.
Ta linje L12 retning Eidsvoll. Toget går 54 minutter over hver time fra Oslo S. 

Fra Lillestrøm – Eidsvoll Verk:
Tog fra Lillestrøm til Eidsvoll Verk tar kun 20 minutter.
Ta linje L12 retning Eidsvoll. Toget går 5 minutter over hver time fra Lillestrøm.
Holdeplass: Eidsvoll Verk.

Fra stasjonen er det cirka 15 min gange til Eidsvoll Verk, området hvor både Stallgården og Mago A ligger – se kart.

Mago A, Magoveien 63, Eidsvoll Verk
Stallgården, Carsten Ankervei 15, Eidsvoll Verk.

Ønsker du å kjøre bil, har Akershus Kunstsenter kundeparkering i bakgården, med plasser merket Akershus Kunstsenter. På Eidsvoll parkerer man på hovedparkeringen ved inngangen til området ved Eidsvollsbygningen.

Kart Mago A

Formidling

Utstillingen skal formidles gjennom Den kulturelle skolesekken til elever i Akershus fylke.

Vi tilbyr også formidlinger til større, private grupper. Ta kontakt med prosjektkoordinator Monica Holmen for nærmere avtale: koordinator@akershuskunstsenter.no

*******

Opening hours:

May – June
Monday–Tuesday:       closed
Wednesday–Sunday:   12:00–17:00
Thursday:                       12:00–19:00

 Same opening hours apply at all exhibition venues.

July-September
Monday–Tuesday:       closed
Wednesday–Sunday:   12:00–17:00
Thursday:                       12:00–18:00

 Same opening hours apply at all exhibition venues.

 Entry: free

 How to get to there:

To Akershus Kunstsenter

From Oslo:
Train from Oslo Central Station to Lillestrøm takes only 11 minutes.

Take line L14 towards Kongsvinger, L13 towards Dal, R10 towards Lillehammer, L12 towards Eidsvoll. The trains leave Oslo Central Station at respectively 04, 14, 34 and 54 minutes past each hour.

From Eidsvoll Verk:
Train from Eidsvoll Verk to Lillestrøm takes just 20 minutes.
Take line L12 towards Kongsberg. The train leaves Eidsvoll Verk at 36 minutes past each hour.
Akershus Kunstsenter, Storgata 4, Lillestrøm

To Mago A and Stallgården, Eidsvoll Verk

From Oslo:
Train from Oslo S to Eidsvoll Verk takes just 30 minutes
Take line L12 towards Eidsvoll. The train leaves Oslo Central Station at 54 minutes past each hour.

 From Lillestrøm:
Train from Lillestrøm to Eidsvoll Verk takes just 20 minutes.
Take line L12 towards Eidsvoll. The train leaves Lillestrøm at 5 minutes past each hour.
Get off at: Eidsvoll Verk.

From the station it is about 15 minutes walk to Eidsvoll Verk, the area in which both the Eidsvoll Building, Stallgården and Mago A are located – see map.

Mago A, Magoveien 63, Eidsvoll Verk
Stallgården, Carsten Ankervei 15, Eidsvoll Verk

For up-to-date information about the general programme and activities, see  www.akershuskunstsenter.no or follow us on Facebook!

Presentations for children and young people
The exhibition is to be presented for children via the Norwegian educational scheme Den kulturelle skolesekken [tr. The cultural rucksack].

We also offer presentations for children and young people from other institutions.

Contact koordinator@akershuskunstsenter.no for information and booking.

Presentations – private events
How about a private evening event? We invite commercial and larger private groups to private events with refreshments and guided tours.

Contact koordinator@akershuskunstsenter.no for information and booking.