Kunstkritikks Maria Moseng har anmeldt utstillingen 1814 Revisited

Kunstkritikk.no

Noen sitater fra anmeldelsen:

«Aktuell, men samtidig mer historisk undersøkende, er Lene Bergs installasjon Kald klump, som tar opp tråden etter Lund-kommisjonens avsløringer av overvåkningen av meningsavvikere under den kalde krigen. Berg har intervjuet både overvåkere og overvåkede, presentert i en video hvor lyden er frakoblet fra bildet slik at man ikke oppfatter hvem som er hvem. En annen projeksjon viser overvåkningens «tidslinje», personliggjort i form av post-it lapper med påskrift som «29. januar. Gunvor Galtung Haavik arrestert» og «1983. Ikke-vold saken». På lydsporet høres blant annet den evige ringelyden fra en telefon og det enda mer ubehagelige lille klikket, som en del altså vennet seg til å leve med i flere år. Bergs installasjon er ikke primært effektiv fordi den presenterer vitner til historien, men fordi den etablerer overvåkningen som et reelt ubehag – en kald klump i hverdagen.»

Videre kan en lese at…. «Vekslingene mellom analyse av symboler og formidling av personlige vitnesbyrd, som Lars Rambergs viktige prosjekt om behandlingen av de såkalte tyskertøsene etter andre verdenskrig (som kunne deporteres fra Norge etter en grunnlovsstridig lovendring), gjør at 1814 Revisited først og fremst oppleves som en oppriktig engasjert utstilling. En utstilling som tror på kunsten, på folks ønske om å engasjere seg og på at kunstinstitusjonen kan brukes til å veilede nettopp dette engasjementet».

Les mer om hva Kunstkritikk.no skriver her