Velkommen til kunstnermøte: Lise Bjørne Linnert

Akershus Kunstsenter ønsker velkommen til kunstnermøte og workshop med kunstner Lise Bjørne Linnert og filosof Lars Fredrik Svendsen søndag 15. juni kl. 13.00–15.00 i Stallgården, Eidsvoll Verk. 

Lise Bjørne Linnert, Cruelty Has a Human Heart, 2014. Detalj. Foto: Istvan Virag.
Lise Bjørne Linnert, Cruelty Has a Human Heart, 2014. Detalj. Foto: Istvan Virag.

I Stallgården viser Bjørne Linnert tekstilinstallasjonen Cruelty has a Human Heart, hvor hun har samarbeidet med filosof Lars Fredrik Svendsen, forfatter av boka Ondskapens filosofi. Grunnlaget for prosjektet er et stort antall sitater om ondskap. Med utgangspunkt i disse har Svendsen og Linnert invitert til diskusjon om temaet i workshoper. Der har sitatene blitt håndskrevet av deltagerne på lerretsbiter og deretter brodert.

Denne søndagen vil Lise Bjørne Linnert fortelle om bakgrunnen for sitt prosjekt, om gjennomføringen, deltagernes respons og hennes tanker om prosess og videre arbeid med prosjektet. Filosof Lars Fredrik Svendsen inviterer til samtale om ondskapens historie og de ulike sitatene brukt i verket. Avslutningsvis inviteres de som ønsker til å skrive og brodere de siste sitatene.

Tid:     søndag 15. juni kl. 13.00–15.00
Sted:   Stallgården, Eidsvoll Verk

Arrangementet er gratis!

Cruelty has a Human Heart er produsert med støtte fra Akershus Kunstsenter og Fritt Ord. Verket er del av utstillingen 1814 Revisited – The Past is Still Present. Utstillingen vises i Stallgården og Mago A på Eidsvoll Verk, og Akershus Kunstsenter i Lillestrøm til 14. september 2014. 1814 Revisited – The Past is Still Present er produsert av Akershus Kunstsenter, og kuratert av Rikke Komissar.