Omtale i Kunstforum og Minerva

Denne uken kom det to nye anmeldelser av utstillingen 1814 Revisited – The Past is Still Present. 

På Kunstforums nettsider skriver anmelder Jeanette Ulrikke Lund:
– Dette er en modig utstilling som både utfordrer vårt nasjonale selvbilde og retter kritiske blikk mot menneskerettighetenes posisjon i den norske grunnloven. 

Les hele saken her

Maria Veie Sandvik skriver blant annet følgende om utstillingen på Minervas nettsider:
 De fleste gruppeutstillinger og biennaler faller gjennom i forsøket på å favne en bestemt tematikk. […] Opplevelsen av en helhetlig utstilling hvor en gruppe kunstnere undersøker en problemstilling fra ulikt ståsted kommer derimot sjelden. Men her, spredt mellom tre visningsrom i Akershus, fant jeg denne helheten.

Les hele saken her.