Velkommen til kunstnermøte med Pierre Lionel Matte!

'Jeg har et pass altså er jeg'
‘Jeg har et pass altså er jeg’

Akershus Kunstsenter ønsker velkommen til kunstnermøte med Pierre Lionel Matte søndag 31. august i Mago A.

Prosjektet Jeg har et pass altså er jeg tar utgangspunkt i en dagbok Matte førte i perioden 1997–2001, der han utfordret seg selv til å nedtegne sine usensurerte tanker knyttet til hendelser omkring fenomenet fremmedfrykt.

Verket som vises i Mago A er en ny versjon, basert på dagboknedtegnelser fra 2013/14, der kunstnerens møte med romfolket blir utgangspunkt for en observasjon av egne reaksjoner. Behandlingen av romfolket er en nasjonal og internasjonal utfordring, som også gjelder hver og en av oss. Gjennom personlige historier i rekonstruerte norske pass knyttes opplevelsen av egen identitet til følelsen av usikkerhet i møte med gatetiggere, fattigdom og kulturelle forskjeller.

Søndag 31. aug. inviterer Akershus Kunstsenter til samtale med kunstneren, om både prosjektet i seg selv og de refleksjonene mange kanskje gjør seg i møte med verket.

Tid: 13.00–14.00
Sted: Mago A, Eidsvoll Verk

Arrangementet er gratis!

Verket er del av utstillingen 1814 Revisited – The Past is Still Present. Utstillingen vises i Stallgården og Mago A på Eidsvoll Verk, og Akershus Kunstsenter i Lillestrøm til 14. september 2014. 1814 Revisited – The Past is Still Present er produsert av Akershus Kunstsenter, og kuratert av Rikke Komissar.