Overvåking, hva så?

Velkommen til foredrag og debatt på Litteraturhuset tirsdag 2. september kl. 18.00–21.00!

Med arrangementet Overvåking – hva så? ønsker Akershus Kunstsenter å rette fokus mot overvåking som fenomen, og gjennom ulike foredrag og debatt vil vi reflektere over temaet i et historisk, juridisk, filosofisk og sikkerhetsmessig lys.

Debatten springer ut av verket Kald Klump av Lene Berg, som i utstillingen 1814 Revisited deltar med en installasjon om overvåking av meningsavvikere i Norge under den kalde krigen.

Lene Berg, Kald Klump, 2014. Foto: Istvan Virag
Lene Berg, Kald Klump, 2014. Foto: Istvan Virag

Som en forlengelse av Lene Bergs kunstprosjekt, ønsker vi å rette blikket mot dagens samfunn. For hva er annerledes sett i forhold til den kalde krigen? Har vi beveget oss fra få «skumle» grupperinger til at alle er potensielle trusler? Hvilke konsekvenser får dette for politiets sikkerhetstjeneste som skal trygge vårt land og våre liv? Influerer sikkerhetstiltakene våre egne bevegelsesmønstre? Og ikke minst; hvordan kan vi oppnå et trygt Norge og samtidig ivareta personvernet? Hva er scenarioet for femtiden?

 

Program:

18.00–18.05
Velkommen ved Rikke Komissar, daglig leder Akershus Kunstsenter og kurator for utstillingen 1814 Revisited. 

18.05–18.15
Filmvisning, der del av Lene Bergs film Gompen og andre beretninger om overvåking i Norge 1948–1989 presenteres. Filmen er produsert av KORO i samarbeid med Studio Fjordholm.

For mer info: www.koro.no og www.fjordholm.no.

18.15–18.30
Lene Berg
Berg forteller om bakgrunn og arbeidet med sine kunstprosjekter der overordnet tema er overvåking.

18.30–19.00
Ketil Lund
Innleggets tittel: Utviklingen mot overvåkingssamfunnet, konsekvenser for demokrati og rettsstat.

19.00–19.30
Joakim Hammerlin
Innleggets tittel: Intet å skjule – intet å frykte?

19.30–20.00
Jon Fitje Hoffmann
Innleggets tittel: Overvåking sett i et PST-perspektiv

20.00–20.15
Pause med enkel matservering

20.15–21.00
Panelsamtale med Jon Wessel-Aas, Jon Fitje Hoffmann, Joakim Hammerlin og Lene Berg. Det åpnes opp for spørsmål fra salen.

Ordstyrer: Elin Saga Kjørholt

Arrangementet er støttet av Fritt Ord og Norsk Kulturråd, og er en del av sideprogrammet til kunstutstillingen 1814 Revisited – The Past is Still Present  i regi av Akershus Kunstsenter.

Gratis inngang og enkel servering.

Presentasjon av deltakerne:

Lene Berg
Lene Berg har hatt en rekke store utstillinger nasjonalt og internasjonalt, og representerte Norge på Veneziabiennalen i 2013. Berg deltar i utstillingen 1814 Revisited – The Past is Still

Present med verket Kald Klump, som tar for seg overvåking av meningsavvikere i Norge under den kalde krigen. Berg er også aktuell med filmen Gompen og andre beretninger om overvåking i Norge 1948–1989 som lanseres 5. september på Kunstnernes Hus, samt bokutgivelse under samme tittel.

Ketil Lund
Ketil Lund er pensjonert høyesterettsdommer og leder av Lundkommisjonen for gransking av de hemmelige tjenester. Lund har i sin praksis engasjert seg i spørsmål vedrørende opphavsrett, natur- og miljøvern, psykisk helsevern og annen sosial vernerett.

Joakim Hammerlin
Joakim Hammerlin er filosof, forfatter og lektor ved Nansenskolen – Norsk humanistisk akademi. Gjennom de siste årene har han skrevet flere bøker og artikler om overvåkingssamfunnets fremvekst i den digitale tidsalder, herunder Terror og demokrati – fra 11. september til 22. juli.

Jon Fitje Hoffmann
Jon Fitje Hoffman er fagdirektør, strategisk analyse i PST. Hoffmann er utdannet cand. polit fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet i PST siden 2001, tidligere var han ansatt i Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet.

Jon Wessel-Aas
Wessel-Aas er advokat/partner i Bing Hodneland advokatselskap. Han er cand. jur. fra UiO og Bsc. International Relations fra London School of Economics & Political Science. Han har arbeidet med ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter, og har i tillegg forfattet en rekke fagartikler, bøker og bokbidrag innenfor sitt saksfelt. Wessel-Aas er på ideell basis styremedlem i Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling.

For mer informasjon:
www.akershuskunstsenter.no