Fullsatt sal på debatt om overvåking

Tirsdag 2. september arrangerte Akershus Kunstsenter foredrag og debatt om overvåking. Med fullsatt sal, interessante innlegg og mange engasjerte tilhørere i salen, ble det en meget vellykket kveld!

Debatten sprang ut av verket Kald Klump av Lene Berg, som i utstillingen 1814 Revisited deltar med en installasjon om overvåking av meningsavvikere i Norge under den kalde krigen. Som en forlengelse av Lene Bergs kunstprosjekt, ønsket vi å rette blikket mot dagens samfunn. For hva er annerledes sett i forhold til den kalde krigen?

Deltakere var:
Lene Berg
Ketil Lund, pensjonert høyesterettsdommer og tidligere leder for Lundkommisjonen
Joakim Hammerlin, filosof, forfatter og lektor ved Nansenskolen
Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør strategisk analyse, PST
Jon Wessel-Aas, advokat

Ordstyrer var Elin Saga Kjørholt, jurist og seniorrådgiver ved Norwegian Centre for Human Rights.

Debatten fant sted i Kjeller’n på Litteraturhuset i Oslo.