Christina Leithe H.

Christina Leithe H., Album.Landscapes, 2014. Detalj.
Christina Leithe H., Album.Landscapes, 2014. Detalj.

For English, scroll down.

I Christina Leithes utstilling møtes vi av verket Landscapes.Albums, som består av 12 museumsmapper med fotografier, plassert ut på fem bord i rommet.  Landscapes.Albums presenterer landskapsfotografier som både hver for seg og samlet, formidler en liten historie eller et øyeblikk. Med fotografier i intime formater oppfordrer Leithe betrakterne til selv å bla i mappene og søke egne opplevelser. I tillegg vises deler av serien Lissabon Flowers, en serie med motiver av kunstige blomsteroppsatser, hvor dirrende dobbelteksponeringer gjør stillebenet aktivt og urolig.

Valget om å jobbe med naturen som motiv er grunnlagt i mitt syn på naturen som en kjemisk prosess snarere enn en romantisk kraft. I kjemien, i de stoffer som styrer våre følelser, er naturen flottere og mer kraftfull enn noe. (Christina Leithe H.)

I begge arbeidene er Leithe inspirert av hvordan landskap kan symbolisere temporære, mentale tilstander. Utgangspunktet for arbeidene er tema som savn og lengsel, et savn som er forplantet i fortiden og som blir grunnlaget for en søken etter det ukjente.

Leithe arbeider med analogt fotografi, holdt i svart-hvitt, og dermed knytter hun seg an til det formalistiske fotografiet der mediets egne muligheter og begrensninger legger føringene.

Christina Leithe H. (f. 1978, bor i Oslo) ble uteksaminert med MFA fra Malmø Kunstakademi i 2006. Hun har hatt separatutstillinger på Galleri Maria Veie, Oslo, samt deltatt i gruppeutstillinger på Holodeck, Oslo; Vårutstillingen, Charlottenborg Kunsthall, København; Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo; Hidden Matter – a private collection, Breadfield, Malmø; Astronomical Frontiers, Henningsen Contemporary, København og Vårutstillingen, Fotogalleriet. I 2012 ble Leithe H. tildelt prisen Nordic Dummy Award for boken Notes. Leithe H. er også medredaktør i kunstpublikasjonen Spesial Nord.

Christina Leithe H. er tildelt BKHs produksjonsstipend fra Akershus Kunstsenter på kr. 20 000,-. Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Norsk Fotografisk Fond NoFoFo.

***

In Christina Leithe’s exhibition, we encounter an installation consisting of several large folders from an archive called Landscapes.Albums. The folders contain photographs that both individually and collectively convey a little story or moment. With landscape motifs in intimate formats, Leithe urges the viewers to look through the files themselves and seek their own experiences. In addition, parts of the series Lissabon Flowers, a series of motifs featuring artificial flower arrangements, will be shown.

– My choice to work with nature as a motif is based on my view on nature as a chemical process, rather than a romantic force. In chemistry, in the substances that control our emotions, nature is more grand and powerful than anything. (Christina Leithe H.)

The motifs point out how different landscapes can symbolise temporary, mental conditions. Her work is based on themes like yearning and longing, a yearning bred in the past – which becomes the basis of a search for the unknown.

Leithe works with analogue photography, kept in black and white, thereby tying herself to formalist photography, where the innate possibilities and limitations of the medium set the rules.

Christina Leithe H. (b. 1978) graduated MFA from the Malmö Art Academy in 2006. Solo exhibitions include Galleri Maria Veie, Oslo and upcoming show at Heimdal Art Association, Trondheim next year. Recent group exhibitions include the Spring Exhibition, the Charlottenberg Art Hall, and the National Exhibition, Kunstnernes Hus, Oslo, and an upcoming exhibition at Tromsø Art Association in 2015. Leithe is also an associate editor for the art publication Spesial Nord.

Christina Leithe H. has been assigned BKHs production grant from Akershus Kunstsenter at NOK 20 000,- The exhibition is supported by Norwegian Arts Council and Norwegian Photographic Fund NoFoFo.