Bli med på Anarkistisk juleutstilling!

Akershus Kunstsenter ønsker å utfordre den tradisjonelle juleutstillingen, og inviterer med dette til fri deltakelse på Anarkistisk juleutstilling. 

Akershus Art Centre wants to challange traditional christmas exhibitions, and so, we hereby declare participation in Anarchist Christmas Exhibition open to one and all!

bildeAnarki

Arbeidene bør forholde seg til et begrenset format, cirka A3 for veggarbeider + evt. ramme, eller et tilsvarende format for tredimensjonale arbeider. Vi har en del sokler til fri bruk om ønskelig og noen muligheter for visning av video-verk.

Påmelding er ikke nødvendig, her er det førstemann til mølla i leverings- og monteringsperioden!

Deltakerne står fritt til å selv velge plassering i kunstsenterets første etasje, og montering gjøres av kunstneren selv.

Maks tre arbeider pr. person, arbeider prises på baksiden/undersiden.

 

 

Innlevering og montering av arbeider:

Onsdag 10. desember–fredag 12.desember, alle dager kl. 10–17.

Visningsperiode: 13. desember–21. desember. Salg rett fra vegg. (20% provisjon)

Verkene må hentes etter endt utstilling, og senest innen fredag 09. januar 2015.

Akershus Kunstsenter ser med spenning frem til en utstilling med uant resultat! For spørsmål: koordinator@akershuskunstsenter.no eller tlf. 64 84 34 40.