Thomas A. Østbye / Gunnhild Torgersen

Thomas A. Østbye, Fire år, videostill.
Thomas A. Østbye, Fire år, videostill.

I første etasje vises helt nye arbeider av Thomas A. Østbye og Gunnhild Torgersen. På tross av at de jobber med så ulike medier som film og skulptur, møtes deres kunstnerskap i et undersøkende blikk på våre omgivelser, og hvordan de på ulike måter tar for seg begreper knyttet til tid og bevegelighet.

Thomas A. Østbyes seneste film Fire år (2015) har han utfordret seg selv til å se mer åpent på verden enn i tidligere arbeider. På den ene siden består filmen av en serie enkle objektive dokumentasjoner, uten innramming i form av fortelling, tema eller mennesker. På den andre siden utgjør bildeserien ett sterkt personlig arbeid som ikke skjuler seg bak disse holdepunktene, men åpner for et nærvær og en tilstedeværelse bortenfor de vanlige formål vi ofte observerer verden gjennom.

Fire år er tid og endring sentralt, til tross for at det er lite som beveger seg på det ytre plan. Med en veksling mellom utsnitt av naturen rundt oss og bruddstykker av en privatsfære, kan filmen fremstå som en samling fragmenter av en historie som vi som utenforstående ikke kjenner, men som likevel inviterer oss til refleksjon og til å skape vår egen fortolkning og opplevelse.

Filmen starter hver hele time.

Gunnhild Torgersens utstilling A Shift Within a Limited Physical Space består av en serie skulpturer fremstilt av bygg- og konstruksjonsmaterialer som stålplater, jernstenger, sement og plast. Torgersen er opptatt av materialenes språk og symbolikk, og i møtet mellom publikum og skulpturene ønsker hun å invitere til diskusjon om bevegelse og avgrensning i rommet. Med sin potensielle mobilitet åpner skulpturene for mulig deltakelse fra publikum, og på den en mulighet for publikum til å kunne gå inn en annen form for kommunikasjon med arbeidene.

Denne fysiske dialogen kan også sees i lys av en sosial og politisk bevegelse. Samtiden preges av en stadig økt informasjonsflyt og mobilitet, noe som kan føre til et større behov for kontroll, grensesetting og styring av informasjon så vel som bevegelser.

Gunnhild Torgersen (f. 1985) er utdannet ved Kunstakademiet i Malmø og har blant annet stilt ut separat ved Mors Mössa i Gøteborg og Galleri Blunk i Trondheim. I januar 2015 er Torgersen aktuell med deltakelse i Vestlandsutstillingen, samt utstilling på One Night Only, Oslo i samarbeid med Karen Gimle i mai.

Thomas A. Østbye (f. 1979) jobber med dokumentarfilm og kunstinstallasjoner, der en kombinasjon av refleksjoner rundt dokumentarisme med sosiale og politiske forhold gjerne står sentralt. In your dreams, Human, 17000 Islands og Imagining Emanuel har mottatt en rekke priser, deriblant på Cph:Dox, Høstutstillingen, DokumentART, og er vist ved institusjoner som MoMA, New York, Palais De Tokyo, Paris, og FF Dokumenter, Indonesia. Østbye er utdannet ved Den norske filmskolen.

Thomas A. Østbyes utstilling er støttet av Statens utstillingsstipend. 

Utstillingene er kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen, og vises i perioden 16. januar–8. februar. 

Gunnhild Torgersen, A shift within a limited physical space.
Gunnhild Torgersen, A shift within a limited physical space.