Kunstvisitten presenterer «Dimensjoner»

Ebba Bring & Toril Berg
Ebba Bring & Torhild Berg, tidligere verk

Dimensjoner – fire små utstillinger i en stor:
Anne Thomassen, Tom Eidsvold Larsen, Ole Rosén, Torhild Berg & Ebba Bring, Astrid Findreng & Grethe Fredriksen.

Kunstvisitten er en avdeling i Akershus Kunstsenter som produserer utstillinger for helse – og sosialinstitusjoner i Akershus Fylke. Hvert år lages fire små utstillinger som vandrer i institusjonene et helt år. Før utstillingene legger ut på vandring presenteres de i kunstsenteret.

Begrepet «dimensjoner» innebærer en rekke ulike egenskaper og aspekter. Dimensjoner kan brukes om de tre fysiske måleretningene i rommet (høyde, bredde, lengde), og mer konkret om hvorvidt et verk er todimensjonalt eller tredimensjonalt. Et kunstverk kan også ha mer immaterielle dimensjoner, og man snakker for eksempel om en estetisk dimensjon ved kunstverk.

Med «dimensjoner» som utgangspunkt og tema ønsker vi å invitere til refleksjon over hvilke dimensjoner som kan ligge i kunsten. Utstillingen er produsert av Kunstvisitten, en avdeling ved Akershus Kunstsenter, og etter endt visningsperiode deles den opp i fire mindre utstillinger som alle skal turnere i ulike helse- og sosialinstitusjoner i Akershus fylke i 2015.  

Utstillingen er kuratert av Gabriella Gøransson, Mari Krokann Berge og Kirsten Mørck. Produsent: Kunstvisitten, Akershus Kunstsenter.

Velkommen til åpning fredag 16. januar kl. 19–22!