FRAMTIDSMONUMENT

Et temporært kunstprosjekt til minne om FOLKETS HUS som bygg og institusjon
Prosjektet innebærer lyssetting av Folkets hus i Lillestrøm hver ettermiddag uke 7 kl. 17-19,  seminar onsdag 11. februar kl. 9.30 – 15.30, samt iscenesatt middag i Folkets Hus fredag 13/2 kl. 19 – 21.

FRAMTIDSMONUMENT PRESSE B

I 2015 er det akkurat 100 år siden Folkets hus åpnet i Lillestrøm, og i løpet av jubileumsåret skal det rives og en ny bydel vil tre frem.

Folkets hus som idé er noe som har preget enhver by i Norge de siste 100 årene. Gjennom flere generasjoner har dette vært stedet for store og små begivenheter, og et sentralt møtested på tvers av politisk og religiøs tilknytning. I dag har Folkets hus mistet sin posisjon blant folket, og kulturhusene har tatt over som samlingssted. Endrede samfunnsverdier, og økonomiske og politiske endringer, gjør at Folkets hus som samlingssted og felles arena for en befolkning går en usikker fremtid i møte.

Gjennom lyssetting av Folkets Hus, et seminar om den historiske og sosiologiske siden av Folkets Hus, og ikke minst en jubileumsfest for 100 spesielt invitert, ønsker kunstneren Merete Røstad å engasjere til samtale og refleksjon om vår felles historie og våre minner knyttet til Folkets Hus.

 

Prosjektet er støttet av Skedsmo Kommune, Akershus Fylkeskommune gjennom midler fra Akershus Kunstsenter og Fritt Ord.

Mer om prosjektet: http://3exercisesinconsciousness.khio.no/