SEMINAR om Folkets Hus

Velkommen til seminar om Folkets Hus i Lillestrøm som kunstverk og kollektivt minne onsdag 11. februar kl. 09.30–15.30!

Hvor: Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 46, 2000 Lillestrøm

Når: Onsdag 11. februar 2015 kl 09.30 – 15.30

Seminaret er gratis og åpent for alle.
Påmelding: http://bit.ly/1BUHcof

Seminaret er en del av kunstprosjektet FRAMTIDSMONUMENT. Med innlegg fra aktører fra ulike fagfelt, ønsker Merete Røstad å engasjere til kritisk refleksjon om vår felles historie og kollektive minne rundt Folkets Hus.I Lillestrøm finner vi Folkets Hus fra 1915, som i år, 100 år etter sin åpning, skal rives for å gi plass til et nytt kvartal. Opp gjennom historien har huset vært sentrum for en rekke viktige hendelser i folks liv, der menneskelig aktivitet, dialog og samhold har formet et samfunn og en felles identitet. Kan vi med utgangspunkt i dette se for oss Folkets Hus som et kunstverk i seg selv og som et kollektivt minne?

Merete Røstad, kunstner og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, har samlet sammen ulike deler av husets historie ved å oppsøke forskjellige kilder – både arkiver og mennesker som på en eller annen måte har vært involvert i Folkets Hus.– I mine prosjekter undersøker jeg hvordan kunst i offentlige rom har en funksjon som går utover kunstobjektets fysiske tilstedeværelse, og hvordan jeg som kunstner kan bidra til å aktivere kunstens minnebærende rolle. Slik blir Folkets Hus ikke bare et bygg, men et viktig monument som samlingspunkt for samfunnsidealer, verdier og engasjement som går en usikker framtid i møte. De politiske og økonomiske endringene i samfunnet gjør at Folkets Hus som møtested har mistet sin opprinnelige funksjon, sier Røstad.På 1960-tallet introduserte kunstneren Joseph Beuys begrepet «sosial skulptur», som et uttrykk for å illustrere ideen om kunstens mulighet til å forandre samfunnet.– Den sentrale ideen bak FRAMTIDSMONUMENT er kunstnerens rolle som en som aktiverer og iscenesetter strukturer i samfunnet ved hjelp av tanke, handling og objekt. Med grunnlag i en utvidet forståelse av begrepet «monument», ønsker jeg å legge til rette for nye tverrfaglige koblinger. FRAMTIDSMONUMENT fungerer som en sosial skulptur der folket møtes på tvers av politisk og religiøs tilknytning, der utveksling av minner og deling av en felles historie står sentralt, sier Merete Røstad.Med FRAMTIDSMONUMENT ønsker Merete Røstad å bidra til å endre det ensidige fokuset på monumenter og minnesmerker som har preget mediebildet de siste årene, og som synes å ha fokusert utelukkende på objektet. Røstad mener det handler om noe mer enn et objekt, og betrakter minnesmerkediskusjonen som et symptom på menneskets manglende evne og vilje til å aktivt delta i bearbeidelse av tidsmessige minnebærende tradisjoner. Kunstprosjektet ønsker å utfordre mennesker fra ulike miljøer og profesjoner til å bygge helhetlige relasjoner i bevaringen av kollektive minner. Seminaret inviterer alle til å bidra til refleksjon og dialog om prosjektet.

Program for seminaret FRAMTIDSMONUMENT:
09.30–10.15: Kaffe og registrering
10.15–10.30: Velkommen til seminar ved Rikke Komissar
10.30–10.45: Introduksjon til prosjektet ved Merete Røstad
10.45–11.15: Arkiv som bevaring av kollektiv minne ved daglig leder Frank Meyer, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
11.15–11.45: Folkets hus historie sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv ved historiker, Harald Berntsen
12.00–13.00: Lunsj
13.00–13.30: Fremtidens monument i et kunsthistorisk perspektiv, ved kunsthistoriker Olga Schmedling
13.30–14.30: diskusjon
14.30–15.00: avslutningMed forbehold om endringer. 

Om foredragsholderne:
Frank Meyer er en tysk-norsk historiker. Han var førstearkivar og deretter avdelingsarkivar i Riksarkivet 2001-2003, og fra 2003-2012 professor ved Høgskolen i Oslo. Fra 2011 har han ledet Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.Harald Berntsen er historiker og har skrevet flere sentrale biografier, blant annet 100 år med Folkets hus (1987). Han er spesielt opptatt av norsk arbeiderbevegelses historie.Olga Schmedling er kunsthistoriker med doktorgrad fra Universitet i Oslo og førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun skrev doktoravhandlingen «Monument og modernitet. Endring av kunst og arkitektur i sosialhistorisk perspektiv i de siste to hundre år» ved Universitetet i Oslo.Merete Røstad er billedkunstner og kurator. Røstad er stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og Håndverk med prosjektet 3 exercises in conciseness – re/staging commemorative Art practice in Public Space.Som en del av prosjektet FRAMTIDSMONUMENT vil fasaden på Folkets Hus i Lillestrøm lyssettes mellom kl. 17.00 -19.00 i perioden 8.-13. februar 2015.Prosjektet er støttet av Akershus Kunstsenter, Skedsmo kommune, Fritt Ord, Kunsthøgskolen i Oslo, Folkets hus Lillestrøm med flere.Hjemmeside til prosjektet: http://bit.ly/1wXfeTw

For mer informasjon, kontakt:
Kunstner Merete Røstad Email: mererost@khio.no Telefon: 405 89 494
Akershus Kunstsenter Telefon: 64 84 34 40
Faks: 64 84 34 41 www.akershuskunstsenter.no