Zanele Muholi – The Art of Activism 21.feb – 29. mars

 

Zanele Muholi
Zanele Muholi

(for English, please scroll down)

Zanele Muholi (f. 1972) er en kunstner og aktivist fra Sør-Afrika, som har gjort seg bemerket med sine fotografier og dokumentasjon av svarte lesbiske, homofile og transseksuelle. Til tross for at Sør-Afrika ble et demokrati på 1990-tallet, er det fortsatt vanskelig å være åpen lesbisk eller homofil i landet, og innenfor det afrikanske svarte miljøet blir lesbiske sett på som en trussel mot kjønnsrollene i en kultur der kvinners fremste rolle er å føde barn.

Vold og trusler er hverdagen for mange som står frem og organisasjonen Change.org har estimert at rundt 500 kvinner blir utsatt for såkalt «corrective rape» i Sør-Afrika hvert år. I følge Change.org blir også rundt 30 lesbiske kvinner hvert år drept på grunn av sin seksuelle legning. Med dette som utgangspunkt har Zanele Muholi valgt et krevende kunstnerisk prosjekt: å alminneliggjøre ulik seksuell legning.

Ikke alle er like begeistret for hennes kampånd, og i 2009 forlot daværende kulturminister i Sør- Afrika, Lulu Xingwana, en av hennes utstillinger i protest. Muholi presenterte en fotoserie av lesbiske afrikanere i intim omfavnelse. Kultur- ministeren Xingwana kalte bildene støtende og umoralske.

Muholi disponerer hele huset, og gjennom fotografi, video og installasjon får vi se både nye og eldre verk av Zanele Muholi.

Muholi har deltatt på en rekke store utstillinger, som dOCUMENTA 13 (2012), Veneziabien- nalen 2013 og DakArt 2014. Hun er æresprofessor ved University of the Arts/Hochschule für Künste Bremen in Germany, og har vunnet en rekke priser, blant annet Prince Clause Prize i Nederland (2014) og Carnegie Art Award (2013).

Utstillingsperiode: 21. februar–29. mars 2015.
Utstillingen er kuratert av Rikke Komissar, Liva Mork og Tor Arne Samuelsen.
Stor takk til våre samarbeidspartnere Norsk Kulturråd, Fritt Ord, BKH og Akershus Fylkeskommune.

***

Zanele Muholi (b. 1972) is an artist and activist from South Africa, who has raised eyebrows with her photographs and documentation of black lesbians, homosexuals and transsexuals. Despite South Africa becoming a democracy in the 1990s, it is still difficult to be openly lesbian or gay there, and within the Black African community, lesbians are seen as a threat to the gender roles in a society where women’s primary role is having children.

Violence and threats are an everyday reality for many who come out, and the organisation Change.org has estimated that around 500 women are subject to so-called ‘corrective rape’ every year. According to Change.org, around 30 lesbian women per year are killed because of their sexual orientation.

On this basis, Zanele Muholi has chosen a demanding artistic project: to make different sexual orientations common.

Not everyone is equally enthused with her zeal, and in 2009, then Minister of Arts and Culture, Lulu Xingwana, left one of her exhibitions in protest. Muholi was presenting a photo series of lesbian Africans in intimate embrace. Minster Xingwana called the pictures offensive and immoral. At Akershus Kunstsenter, Zanele Muholi will have the run of the house, and through photography, video and installation, we will see both new and older work by the artist.

Muholi has participated in a number of large exhibitions, like dOCUMENTA 13 (2012), the 2013 Venice Biennale, and DakArt 2014. She is an honorary professor at the University of Arts/Hochschule für Künste Bremen in Germany, and has also won a number of awards, including the Prince Claus Prize in the Netherlands (2014) and the Carnegie Art Award (2013).

During the course of the exhibition, there will be debates, lectures, and a chance to meet the artist herself.

Exhibition period: February 21 – March 29 2015.
The exhibition is curated by Rikke Komissar, Liva Mork and Tor Arne Samuelsen.
Sponsors: Fritt Ord, Arts Council Norway, Akershus County.