Runa Vethal Stølen

Under tittelen Sosiale konstruksjoner presenterer vi i sommer fire ulike prosjekter, som på ulike måter tematiserer og visualiserer de mange strukturer – fysiske så vel som immaterielle – som samfunnet er knyttet sammen av, og som har ulike implikasjoner på våre liv. Runa Vethal Stølen er blant disse.

Runa Vethal Stølen, Fractus no. 2
Runa Vethal Stølen, Fractus no. 2

Runa Vethal Stølen (f. 1975) arbeider med smykker. Som bruksgjenstand er det likevel en skulpturell side ved hennes smykker, der de fremstår som nærmest tredimensjonale tegninger.

Veien fra arkitektur ned til smykker via skulptur kan synes lang, men Stølens arbeider er ofte utledet fra nettopp arkitekturen. For eksempel kan hun inspireres av kirkerom og kirkegulv. Ikke for å gjenskape dette som konkret form, men snarere for å ha et utgangspunkt med presise mønstre og systemer som kan bearbeides, dekonstrueres og forvandles til romlige, abstrakte former. Resultatet er smykker – bærbare kunstverk – som utforsker grensene mellom kaos og orden.