Christina Peel

Under tittelen Sosiale konstruksjoner presenterer vi i sommer fire ulike prosjekter, som på ulike måter tematiserer og visualiserer de mange strukturer – fysiske så vel som immaterielle – som samfunnet er knyttet sammen av, og som har ulike implikasjoner på våre liv. Christina Peel er blant disse.

Christina Peel. Foto: Anders Bergersen
Christina Peel. Foto: Anders Bergersen

Med utgangspunkt i to reflekterende triangler, har Christina Peel (f. 1977) konstruert en form som repeteres i et eget system, støpt for hånd i uglasert leire i tre farger. Veggskulpturene har tittelen Trikona, sanskrit for «triangel». I den hinduistiske gudeverden står geometriske symboler sterkt, der kombinasjonen av to triangler satt sammen i motstående retninger forener det mannlige og det kvinnelige i en ny åndelig dimensjon.

I arbeidet frem mot denne utstillingen har Peel vært opptatt av gamle tempelbilder
funnet i Rajasthan området i India, som i all sin enkelhet og abstraksjon representerer ulike åndelige betydninger. Laget i en konsentrert tilstand, basert på håndskrevne tekster fra den tantriske delen av hinduismen, festes bildene så på veggen og er en aktiv del av den daglige meditasjonen. Tempelbildene er opprinnelig laget med en spesifikk hensikt, og har aldri vært ment å vises for offentligheten. Først nå har de blitt gjort kjent for resten av verden av den franske poeten Franck André Jamme i hans bok Tantra Song, og likheten mellom dem og moderne (vestlig) abstraksjon er påfallende.