Haugen/Zohar Arkitekter

Under tittelen Sosiale konstruksjoner presenterer vi i sommer fire ulike prosjekter, som på ulike måter tematiserer og visualiserer de mange strukturer – fysiske så vel som immaterielle – som samfunnet er knyttet sammen av, og som har ulike implikasjoner på våre liv. Blant disse er Haugen/Zohar Arkitekter.

Haugen/Zohar Arkitekter, Wooden Hammocks. Foto: Marte Garmann
Haugen/Zohar Arkitekter, Wooden Hammocks. Foto: Marte Garmann

Haugen/Zohar Arkitekter
Haugen/Zohar Arkitekter (HZA) er opptatt av at arkitektur er knyttet til et spesifikt sted, tegnet av og for mennesker. En av grunntankene til HZA er ønsket om å etablere relasjoner mellom fortid og nåtid, kultur og minner, men viktigst av alt relasjoner mellom mennesker, deres historier og deres omgivelser. HZA opptas av politiske, sosiale og miljømessige hensyn i samfunnet, og etterstreber å formidle dette gjennom arkitekturen. Alt de gjør bunner i empati for samfunn og mennesker, og en idé om at arkitektur har en funksjon utover sin egenverdi. Over en etasje i kunstsenteret vil arkitektene illustrere deler av sin praksis, og hva de legger i begrepet sosiale konstruksjoner. 

Haugen/Zohar Arkitekter er et Oslo-basert kontor etablert i 2006, av arkitekt Marit Justine Haugen (f. 1973) og arkitekt Dan Zohar (f. 1972).