Kristine Roald Sandøy

Under tittelen Sosiale konstruksjoner presenterer vi i sommer fire ulike prosjekter, som på ulike måter tematiserer og visualiserer de mange strukturer – fysiske så vel som immaterielle – som samfunnet er knyttet sammen av, og som har ulike implikasjoner på våre liv.

Kristine Roald Sandøy, The Brazz Dream
Kristine Roald Sandøy, The Brazz Dream

Kristine Roald Sandøy (f. 1982) arbeider med skulptur og installasjon, og hun har lenge fokusert sine arbeider rundt utforskning av skulpturer der ulike balansepunkter står sentralt. I utstillingen vil Sandøys kinetiske skulptur The Brazz Dream vises i samspill med to andre arbeider.

Sandøys skjøre, kinetiske skulpturer kan blåses forsiktig på av betrakteren, slik at det settes i gang en bevegelse. Den tilsynelatende lille og enkle gesten og den effekten den har på skulpturen, danner en mulig metafor for hvordan våre hverdagslige og tilsynelatende trivielle handlinger har konsekvenser for andre, uansett størrelse. Sandøys finstemte arbeider synes å fokusere på tilstedeværelse og kontemplasjon, energi og ro.