Workshop i Sosiale konstruksjoner!

Skoleelever fra Strømmen videregående skole og Kjellervolla skole fikk omvisning i utstillingen Sosiale konstruksjoner. Etterpå fortalte Tora Arctander fra Haugen/Zohar Arkitekter om HZA’s prosjekter, og snakket med elevene om hva et kunstsenter kan være. I workshopen fikk elevene selv komme med innspill og forslag på hva deres drømmekunstsenteret kan være.