SVARTJORD / Jorunn Myklebust Syversen

SVARTJORD er en kunstnergruppe bestående av Mari Østby Kjøll, Yola Maria Tsolis, Luca Andreotti og Siren Elise Dversnes Dahle. De gikk ut av Kunsthøgskolen i Oslo i 2014, og med utgangspunkt i begrepet økologi skaper de omfattende og stedsspesifikke installasjoner. Hvert av Svartjords prosjekter utgjør et eget kunstnerisk økosystem, der de gitte forholdene gir grobunn for det kunstneriske arbeidet. I utstillingen Nothing in Excess/Drift tar derfor gruppen utgangspunkt i Akershus Kunstsenters egne lokaler, samt lokalmiljøets karakter, ekempelvis elven Leira som renner langs Lillestrøm.
SVARTJORDs installasjon inntar hele kunstsenterets første etasje og består av kubeformede skulpturer, ulike planter og videoprojeksjoner. Vekstene vil over tid bidra til at utstillingen endres, og installasjonens premisser danner grunnlag for plantenes vekst. De naturlige og organiske materialene settes opp mot kubeformede speil – og pleksiglassholdere. Natur og kultur er stikkord, og for Svartjord er samarbeid en sentral inngang til prosessen omkring enhver utstilling.  I løpet av utstillingsperioden vil kunstnerne produsere en fanzine, som vil bli publisert på et eget arrangement i utstillingsperioden.
***
Jorunn Myklebust Syversen har gjennom flere år gjort seg bemerket innen filmmediet, både med fotografi og film. Tematisk kretser Syversens verk rundt frykten for det meningsløse som en menneskelig tendens, og hvordan vi møter denne frykten med religiøse, ideologiske eller kulturelle forklaringsmodeller som rammeverk i livet. Filmene stiller spørsmål ved hvorvidt enkeltmenneskers og samfunnets søken etter mening, system og orden kan være med på å kategorisere og stigmatisere enkeltgrupper og individer.
Syversens filmer springer ut fra en interesse for hvordan vi gjennom sanser, erfaringer og miljø danner ulike måter å forholde oss til verden på, og hvordan vi opplever virkeligheten forskjellig. I spillet mellom fiksjon og virkelighet tar Syversen opp spørsmål rundt bruken av formale virkemidler og hvordan vi påvirkes av disse, og kunstneren bruker bevisst filmmediets sanselige kvaliteter for å beskrive indre og ytre virkeligheter. I utstillingen presenteres et helt nytt filmverk med tittel Hoggeren, i tillegg til filmene CYRK og Der dunkle Mensch.
Kort om filmene som vises:
Hoggeren (13 min.) utspiller seg i Rukkedalen i Hallingdal. Gard står opp, går ut i skogen sin og hogger trær. Men han er ingen skogsarbeider. Med øks og nevekraft hogger han seg fast i sin egen fortid. Filmfotograf: Marte Vold. Bestillingsverk av Jan Erik Mikalsen.
I CYRK (20 min.) møter vi Cirkus Arnardo og alle som arbeider ved sirkuset, der vi følger dem gjennom ett døgn av den daglige driften. Filmen er en stilisering av sirkuslivet og hovedkarakteren. Filmfotograf: Marte Vold. Musikk av Andreas Mjøs.
Der dunkle Mensch (7 min.) viser en freestyle-diskodanser som danser alene i en blackbox fylt med diskolys og intens, mørk teknotrance, mikset med en tysk voiceover skrevet av Syversen. Filmfotograf: Marte Vold. Musikk av Andreas Mjøs feat. Anneli Drecker.
***

Kort om kunstnerne:

Kunstnergruppen Svartjord består av Mari Østby Kjøll, Yola Maria Tsolis, Luca Andreotti og Siren Elise Dversnes Dahle. Gruppen har sitt utspring fra Kunsthøgskolen i Oslo, og er et resultat av diskusjoner om økologi, romlige situasjoner, urbanitet og forskjellige samarbeidsformer. Gruppens navn springer ut av det mest næringsrike jordsmonnet som finnes. Svartjord har deltatt i blant annet utstillingen Knock Knock på Billedhoggerforeningen i Oslo, og som del av sitt masterprosjekt viste de i 2014 utstillingen Prinsekjøkkenet i Oslo. Ved siden av Svartjord har kunstnerne også sine egne, individuelle kunstpraksiser.

Jorunn Myklebust Syversen jobber som billedkunstner, manusforfatter og regissør i krysningen mellom videokunst og film. Hun gikk ut fra Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. Kunstakademiet i 2005. Siden da har hun mottatt flere stipender og deltatt på en rekke utstillinger, screeninger og filmfestivaler nasjonalt og internasjonalt, deriblant Rencontres Internationales; Haus der kulturen der Welt 2015 og 2009; Reina Sofia, Madrid, 2015 og 2009 Gaitê Lyriqé, Paris, 2014 og 2008; Eurodok, Oslo, 2014; Lights On/Rekord, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst/Rekord, 2008; Høstutstillingen 2003, 2005, 2010, 2011. Kortfilmfestivalen i Grimstad 2009, 2011 og 2014. Syversen jobber for tiden med novellefilmen Hoggeren i Nye Veier for kortfilm programmet ved Norsk Filminstitutt, og er tatt ut til å delta i regiprogrammet Feature Expanded; European Art Film Strategies i Manchester og Firenze. Syversen har tidligere produsert egne filmer, men har i dette prosjektet knyttet seg til produsenten Maria Ekerhovd i Merfilm.

***
Utstillingene er kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen, og de vises i perioden 14. august – 13. september 2015.
Utstillingene har mottatt støtte fra Norsk Kulturråd, Vederlagsfondet og Akershus Fylkeskommune.