Jorunn Myklebust Syversen

Jorunn Myklebust Syversen

(For English, please scroll down)

Syversen’s filmer springer ut fra en interesse for hvordan vi gjennom våre sanser, erfaringer, personlighet og miljø danner ulike måter å forholde oss til verden på. Hun er opptatt av hvordan vi opplever virkeligheten forskjellig, og i forholdet mellom subjektiv og objektiv virkelighet tar hun i bruk visuelle og lydlige virkemidler for å åpne for mulige ulike fysiske og mentale fornemmelser hos betrakteren.

I spillet mellom virkelighet og fiksjon tar Syversen opp spørsmål rundt bruken av formale virkemidler og hvordan vi påvirkes av disse. Sentralt i hennes kunstnerskap er en opptatthet av filmmediets sanselige kvaliteter og muligheten som det tidsbaserte, audiovisuelle mediet gir til å kunne beskrive indre og ytre virkeligheter.

Tematisk kretser Syversen rundt frykten for det meningsløse som en menneskelig tendens, og hvordan vi møter denne frykten med religiøse, ideologiske eller kulturelle forklaringsmodeller som rammeverk i livet. Filmene stiller spørsmål ved hvordan enkeltmenneskers og samfunnets søken etter mening, og orden kan være med på å kategorisere og stigmatisere enkeltgrupper og individer.

Hoggeren (13 min. 2015.) utspiller seg i Rukkedalen i Hallingdal. Gard står opp, går ut i skogen sin og hogger trær. Men han er ingen skogsarbeider. Med øks og nevekraft hogger han seg fast i sin egen fortid. Filmfotograf: Marte Vold. Bestillingsverk av Jan Erik Mikalsen. Produsent: Maria Ekerhovd Merfilm og Jorunn Myklebust Syversen.

I CYRK (20 min. 2014.) møter vi Cirkus Arnardo og alle som arbeider ved sirkuset, der vi følger dem gjennom et døgn av den daglige driften. Filmen er en stilisering av sirkuslivet og hovedkarakteren. Filmfotograf: Marte Vold. Musikk av Andreas Mjøs.

Der dunkle Mensch (7 min. 2010.) viser en freestyle-diskodanser som danser alene i en blackbox fylt med diskolys og intens, mørk teknotrance, mikset med en tysk voiceover skrevet av Syversen. Filmfotograf: Marte Vold. Musikk av Andreas Mjøs feat. Anneli Drecker.

Hoggeren som vises ved Akershus Kunstsenter er en kunstkortfilm på 13. min. I Syversen’s filmproduksjoner er forskningen på form og format essensiell, og hun arbeider for tiden med videreføringen av dette prosjektet i novellefilmen Hoggeren (ca. 60 min.) Novellefilmen er finansiert gjennom regiprogrammet Nye Veier til kortfilm ved Norsk Filminstitutt, med Maria Ekerhovd i Merfilm som produsent. Dette er hennes første filmproduksjon tilknyttet Ekerhovd og Merfilm. I juli og november 2015 er Jorunn Myklebust Syversen valgt ut til å delta i regiprogrammet Feature Expanded; European Art Film Strategies i Manchester og Firenze.

Jorunn Myklebust Syversen jobber som billedkunstner, manusforfatter og regissør. Hun gikk ut fra Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. Kunstakademiet i 2005, og har siden mottatt flere stipender og deltatt på en rekke utstillinger, screeninger og filmfestivaler nasjonalt og internasjonalt, deriblant Rencontres Internationales, Haus der kulturen der Welt, 2015 og 2009; Reina Sofia i Madrid, 2015 og 2009; Gaitê Lyriqé, Paris, 2014 og 2008; Eurodok, Oslo, 2014; Lights On/Rekord, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst/Rekord, 2008; Høstutstillingen 2003, 2005, 2010 og 2011; Kortfilmfestivalen i Grimstad 2009, 2011 og 2014.

Utstillingen har mottatt støtte fra Norsk Kulturråd og Akershus Fylkeskommune, og vises i perioden 14. august – 13. september. Kurator: Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen, Akershus Kunstsenter.

Thematically, Jorunn Myklebust Syversen’s work centres on the fear of meaninglessness as a human tendency, and how we face that fear with religious, ideological, or cultural models of explanation as frameworks for our lives. Syversen’s films question whether individuals and society’s search for meaning, system, and order might contribute to the categorisation and stigmatisation of certain groups and individuals.

Syversen picks out and visualises existential questions, but it’s up to us to find the answers. Her films spring from an interest in how we, through our senses, experiences, and environments, form different ways to relate to the world in, and how we have different experiences of reality.

Key to her art is an interest in the sensory qualities of film as a medium. In the interplay between reality and fiction, Syversen deals with questions surrounding the use of formal techniques in our “media reality”, and how they affect us.

The exhibition features three films. Hoggeren [Forest Man] is her latest work.

A brief outline of the films being shown: 

Hoggeren (13 min.) 2015.
Takes place in Rukkedalen in Hallingdal. Gard gets up, goes into the woods and chops down trees. But he is no woodsman. With an axe and the strength of his hands, he is clinging to his own past. Cinematography by Marte Vold. Music by Jan Erik Mikalsen.

In CYRK (20 min.) 2014, we meet Cirkus Arnardo and everyone who works at the circus, as we follow them through 24 hours of their day to day. The film is a stylisation of circus life and the main character. Cinematography by Marte Vold. Music by Andreas Mjøs.

Der Dunkle Mensch (7 min.) 2010.
Shows a freestyle-disco dancer dancing alone in a black box filled with disco lights and intense, dark techno trance, mixed with a voiceover written by Syversen. Cinematography by Marte Vold. Music by Andeas Mjøs, featuring Anneli Drecker.

Bio:
Jorunn Myklebust Syversen (b. 1978) works as a visual artist, scriptwriter, and director. She graduated from the National Academy of Art in Bergen, Department of Film in 2005. Since then, she has received a number of grants and been in a series of exhibitions, screenings, and film festivals both nationally and internationally, including: Rencontres Internationales ; Berlin, Haus der kulturen der Welt 2015 and 2009; Reina Sofia, Madrid, 2015 and 2009; Gaitê Lyriqé, Paris 2014 and 2008; Eurodok, Oslo, 2014; Light On/Record, the Astrup Fearnley Museum of Modern Art/Rekord 2008; and the Norwegian National Exhibition in 2011, 2010, 2005, 2003; as well as the short film festival in Grimstad in 2014, 2011, 2009. Syversen is currently working on the film novella Hoggeren [The Chopper] (60 min.) as part of the Short Film New Path programme at the Norwegian Film Institute. This will be her first production in association with the film company Mer Film through Maria Ekerhovd. Syversen has been selected to participate in the directorial programme Feature Expanded; European Art Film Strategies in Manchester and Florence.

This exhibition has been partially funded by the Norwegian Arts Council and the Akershus County Council, and will be on display 14 August–13 September. Curated by Rikke Komissar and Tor Arne Samuelsen, Akershus Art Centre.