Salla Tykkä, Ilkka Halso, Ulla Schildt, moowex

Utstillingsperiode: 25.09–25.10.

Salla Tykkä
Ilkka Halso
Ulla Schildt
moowex: Camilla Wexels Riser & James Moore, med Morten Pettersen 

(please scroll down for English) 

Akershus Kunstsenter ønsker velkommen til fire sterke prosjekter denne perioden. En fellesnevner mellom prosjektene kan være menneskets lyst og behov for å konstruere og kategorisere, det være seg naturen, menneskekroppen eller vår egen historiefortelling.

I kunstsenterets andre etasje vises arbeider av Salla Tykkä. Hennes videoverk tar for seg tre estetiske fenomener utviklet av mennesket, og temaene som tas opp reflekterer rundt menneskets behov for å kontrollere og manipulere naturen på ulike måter.

Begrepet «airs above ground» refererer til en serie bevegelser innen klassisk dressur der hestene skal løfte seg selv fra bakken, med hevede bak- eller forbein eller nærmest svevende med alle fire beina i lufta. I Airs Above Ground er bilder av voksne lipizzanerhester som trenes i dressur satt opp mot unge hingster i full galopp og lek på jordene før de også skal dresseres.

I Giant følger vi et jentejuniorlag i turn i Romania, der de unge utøvernes skjøre stemmer akkompagnerer bilder av store, tomme gymhaller bygget under diktaturet til Nicolae Ceasescu, men fortsatt er i bruk. Jentenes luftige, tilsynelatende uanstrengte bevegelser er resultatet av hard trening og gjennom å presse menneskekroppen på grensen av hva som kanskje ansees som naturlig.

Den siste filmen, Victoria, viser Victoria amazonica i en botanisk hage. Denne gigantiske vannlinjen blomstrer i løpet av bare 48 timer. Mens kameraet sakte sirkulerer og dokumenterer denne tropiske planten, lever blomsten sitt korte liv.

Sett under ett fremstiller Tykkäs filmer fragmenter av utdøende kunstformer, ulike relikvier fra regimer som ikke lenger eksisterer.

Kontraster mellom natur og kultur er et underliggende tema for Ilkka Halsos arbeider, og særlig konstruksjonen av natur og naturlignende omgivelser. Halso arbeider primært med fotografi, og i Akershus Kunstsenter viser han fotografier fra serien Naturale.

I store konstruerte tablåer konfronteres vi med hypermoderne fremstillinger av lagring og formidling av natur, der landskapselementer som gressplen, fjellknauser og trær fyller hyllemeter på hyllemeter og er klare for salg i fiktive varehus. Naturen er rekonstruert og kategorisert etter type, og gjort til en vare man kan kjøpe så mye man selv ønsker.

Spørsmål rundt hvorvidt dette er et reelt samtidsscenario melder seg, og et paradoksalt forhold mellom konsum og bevaring oppstår. Ivaretas naturen på best mulig måte i dag? Og hva gjør vi dersom det motsatte skjer og vi en dag i fremtiden står der uten skog, mark og planter?

I tett forbindelse med konstruksjon av natur står også kategorisering og arkivering av natur, slik vi gjerne ser på museer. Til sitt nye prosjekt har Ulla Schildt hentet motiver fra nettopp naturhistoriske museer og zoologiske hager.

Prosjektet A Rare Visitor begynte med at Schildt dokumenterte hva som befant seg både foran og bak kulissene i naturhistoriske museer rundt i verden, og har nå krystallisert seg til et fotoprosjekt som utforsker ulike iscenesettelser av natur. Hvordan gjengir vi naturen? Hvordan kategoriseres og iscenesettes den? Fotografier av falske fuglefjell, hyller med rad på rad av objekter fra naturen, og dokumentasjon av vill natur presentert i trygge omgivelser vitner om menneskets stadige behov for å kontrollere naturen – som i motsatt fall gjerne oppleves som noe uregjerlig.

Et behov for kategorisering er en annen konsekvens i denne sammenhengen, og i forlengelsen av det følger konstruksjoner av historier. Hvilken historie om faunaen vår er det museene vil fortelle, og kunne det vært fortalt andre historier?

I kjelleren utspiller en ganske så annerledes og uventet verden seg. Her har duoen moowex, bestående av Camilla Wexels Riser og James Moore, med bidrag fra lydkunstner Morten Pettersen, gjennom flere uker jobbet med prosjektet Uncertain Facts & Illogical Constructions.

Prosjektet er en omfattende stedsspesifikk installasjon bestående av rekke forskjellige tablåer. Fra system og orden i kunstsenterets første og andre etasje, beveger vi oss ned under bakken, til det som ved første øyekast kan minne om et kuriositetskabinett. Kontrasten til den strenge kustusen representert i Tykkäs videoer, konstruksjonen av kunstig natur i Halsos fotografier, og renheten i Schildts prosjekt er stor.

Samtidig deler alle de fire prosjektene en gjennomgående tendens til konstruksjon av historier. I moowex’ prosjekt er ikke disse uttalt, og det er opptil oss å utforske tablåene og danne egne fortellinger. Vi oppfordrer publikum til å se ekstra godt etter, for her gjemmer det seg overraskende detaljer blant annet er et stikkord tittehull. Referansene er utallige, til historie, filosofi, vitenskap – for å nevne noe.
Moowex sin utstilling vil vises frem til 6. desember.

Akershus Kunstsenter har mottatt støtte fra Finsk-Norsk kulturfond for å realisere utstillingen, som er kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen.

 

Kort om kunstnerne

Salla Tykkä (f. 1973) er en finsk kunstner som har markert seg med videoverk hvor historiske og psykologiske ladede narrativer står sentralt. Hun har jobbet med video siden 1996, og i gikk ut fra Academy of Fine Arts i Helsinki i 2003. Allerede i 2001 deltok hun i Veneziabiennalen. Blant hennes senest separatutstillinger er BALTIC Centre for Contemporary Art, Newcastle, 2013; Drimart Garibladi, Istanbul, 2012; EX3, Firenze, 2011; Hayward Gallery Project Space, London, 2010. Tykkä har også deltatt i en rekke gruppeutstillinger, ved institusjoner som The Metropolitan Arts Centre, Belfast, 2013; Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 2013; Istanbul Museum of Modern Art, 2012; Turner Contemporary, Margate, 2011; den 17. Sydney-biennalen, 2010; Momentum, Moss, 2010. Filmene hennes er også vist ved en rekke filmfestivaler: 60th International Short Film Festival Oberhausen, 2014; 8th Miami International Film Festival, 2009; 36th International Film Festival Rotterdam, 2007; Tribeca Film Festival, New York, 2003. Hennes nyeste film Giant vant Canon Tiger Awards for Short Film ved den 43rd International Rotterdam Film Festival, 2014.

Ilkka Halso (f. 1965) er finsk kunstner som gjennom fotografi utforsker de komplekse relasjonene mellom menneske og natur. Halso gikk ut fra University of Art and Design i Helsinki i 1992, og kan siden den gang vise til en rekke utstillinger, deriblant separatutstillinger ved Wagner +Partner, Berlin, 2010; Orimattila Art Museum, 2010; Synart Art Gallery, Frankfurt Am Main, 2009; Galerie Christian Roellin, St Gallen, 2009; Photology, Milano Maerzgalerie, Leipzig, 2009; Galerie PF. Poznan, Polen, 2007; Kuopio Museum, 2006; Galerie Anhava, Helsinki, 2005. Halso har også deltatt i en rekke gruppeutstillinger, deriblant Helsinki Photography Biennial, The Finnish Museum of Photography, 2014; Parallelwelten, Stadtgalerie Kiel, 2014; In/Humano, MARCO Contemporary Art Museum in Monterrey Mexico, 2014; Sense of Place, BOZAR, Brussels, 2012; ARIS KALAIZIS und ILKKA HALSO Parallelwelten II, Maerzgalerie, Berlin, 2011; Daegu Photo Biennale, South Korea, 2010; Helsinki10, Contemporary photography and video from The Helsinki School in the Statoil art collection, Stavanger Kunstmuseum, Stavanger, 2009; Nordic Moods – Landscape Photography in Our Time, ARKEN, Museum for moderne Kunst, Ishøj, 2008; Photo Finnish – The Helsinki School, Stenersen Museum, Oslo, 2007; 6th Shanghai Biennale, Shanghai Art Museum, 2006.

Ulla Schildt (f. 1971) er født i Finland, og bor og jobber i Oslo. Schildt har studert fotografi ved Dublin Institute of Technology og Universitetet i Helsinki. Schildt kan vise til en rekke utstillinger i Norge og internasjonalt, deriblant Ny nordisk fotografi ved Hasselbladsenteret i Gøteborg, 2008; The Annual Exhibition The Royal Hiberian Academy, Dublin, 2008, 2009, 2012; Kunst på vandring: Grenser, 2012; Vårutstillingen, 2011; Høstutstillingen, 2008, 2009, 2013. Vinner av juryens pris i den 64. Nordnorske Kunstutstilling 2010 og The Curtin O’Donoghue Photo Award 2008. Ulla Schildt er innkjøpt av blant annet Universitetets kunstsamling i Oslo og The Office of Public Works, Irland.

Ulla Schildts prosjekt er støttet av Akershus fylkeskommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Fritt Ord.

moowex: Camilla Wexels Riser & James Moore, Morten Pettersen
moowex er et felles kunstnerisk prosjekt av Camilla Wexels Riser og James Moore, med lydkunstner Morten Pettersen.
Camilla Wexels Riser (f. 1968) er utdannet fra Norsk Dukketeater Akademi og International Institute of DAMU, Praha. De siste årene har Wexels Riser ved siden av egen praksis, gjort sammen med James Moore og andre. Dette er ofte teatralske iscenesettelser bygget rundt temaer inspirert av stedet, der betrakterne inviteres inn i selve installasjonen. Ulike materialer, funnede objekter, lyd, lys etc. danner til sammen en helhet.
James Moore (f. 1970 USA) er utdannet ved California Institute of the Arts. Siden 2003 har han samarbeidet med Camilla Wexels Riser på omfattende stedspesifikke installasjoner, bl.a. Fragments (2007)  på Vaglebruket i Stamsund, Untitled Container (2008) i Fredrikstad sentrum, Unfinished Effigy (2011) og Inherited Possibilities (2013), begge på Østfold kunstnersenter i Fredrikstad. Til daglig jobber Moore som kurator og produsent ved Scenekunst Østfold, hvor han er det norske medlem av IN SITU European Network for Artistic Creation in Public Space.
Morten Pettersen (f. 1967) er lyddesigner, og utdannet ved Norsk Lydskole med fordypning i musikkteknikk. Pettersen arbeider hovedsakelig med komposisjon av elektro-akustisk musikk, og lyddesign til ulike former for  scenekunst. Pettersen har siden 1991 arbeidet som lyddesigner for bl.a. Verdensteatret, Zero Visibility Corp., Ingun Bjørnsgaard Prosjekt og Carte Blanche. Han har også levert lyddesign/komposisjoner til Teater Ibsen, Trøndelag Teater og Riksteatret. Til daglig driver han Lydlosjen studio i Oslo.

moowex ble tildelt BKH-stipend fra Akershus Kunstsenter. Prosjektet deres er også støttet av Skedsmo kommune, Akershus fylkeskommune og Scenekunst øst.

***

 

Salla Tykkä

Ilkka Halso

Ulla Schildt

moowex: Camilla Wexels Riser & James Moore, with Morten Pettersen 

 

Akershus Kunstsenter opens up for a new exhibition consisting of four remarkable projects. A common denominator might be the wish and need humans might have to construct and categorise, whether it is the nature, the human body or our own history.

On the first floor works of Salla Tykkä are presented. These moving image works concentrate in three aesthetical phenomena developed by humans, where the subjects reflect the human need of controlling and manipulating nature in different ways.
The term «Airs Above the Ground» are movements of classical dressage and the high school work, where the horse lifts himself off the ground with his back or front feet or with both. In Tykkä’s Airs Above the Ground images of the training of mature Lipizzaner horses are contrasted with images of young Lipizzaner stallions running and playing in the fields before stepping into training process.
Giant follows national junior team gymnasts of Romania. Fragile voices of young gymnasts accompany images of empty training halls built during the dictatorship of Nicolae Ceaușescu, and still in use.  The airy movements that the girls execute effortless are made possible by pushing the human body on the border to what might be considered natural.
The last of the films, Victoria, shows Victoria amazonica, know as the giant water lily, blossoming during 48 hours inside botanical garden. While the camera slowly circulates this controversially beautiful tropical plant, the flower lives its short life.
As a whole, Tykkä’s films show fragments of dying art forms, relics from regimes that do not exist as such anymore.

Contrasts between nature and culture is a lingering subject matter in Ilkka Halsos work, and especially the (re)construction of nature and surroundings that imitate nature. Halso works primarily with photography, and in Akershus Kunstsenter he shows photographs from the series Naturale.
In large constructed tableaus we are confronted with what seems to be hyper modern depictions of storing and distributing of nature. Landscaping elements – such as lawns, cliffs and trees – fill up shelves after shelves, ready for sale in fictitious warehouses. The nature has been reconstructed and produced, categorized, and made into a commodity ready for purchase by the numbers.
After a while, questions regarding whether this is a real scenario or not surface, and a paradox between consumption and conservation arise. Are we preserving the nature in the best possible way? And what if the opposite happens and we suddenly find ourselves in the future without forests, fields and plant life?

Closely related to the idea of constructing nature is also the categorizing and archiving of nature; the kind we usually see in museums. Zoos and nature historical museums is excactly from where Ulla Schildt has gathered motifs to her new project.
The project A Rare Visitor began with Schildt documenting what was hiding and what took place behind the scenes in museums all over the world. This has now ended up as a photo project that explores different stagings of nature. How do we convey and replicate nature? Photographs of fake bird mountains, shelves upon shelves with objects from nature, and documentation of wild untamed landscapes presented in safe environments is bearing witness to human’s constant need to control nature – which usually are seen as unruly.
How nature is (re)staged and categorized is another aspect in this context, and furthermore how stories are constructed. What kind of history about our fauna would the museums prefer to convey, and could other stories be told?

In the basement a rather different and unexpected world is unfolding. During several weeks, the duo moowex, consisting of Camilla Wexels Riser and James Moore, with contribution from sound artist Morten Pettersen, have worked on their project Uncertain Facts & Illogical Constructions.
Taking shape as an all-encompassing site-specific installation, the project consists of several tableaus. From system and order in the other floors of the art centre, we are moving down-under, to what immediately might come off as a cabinet of curiosities. There’s a stark contrasted when compared to the strict dressage in Tykkä’s videos, the staging of artificial nature in Halso’s photpgraphs and the purity and order in Schildt’s works.
At the same time all four projects share a tendency towards the constructing of stories. In moowex’s project this is not something clear and outspoken, and we have to explore the tableaus and create our own stories. There’s a manifold of details to be discovered here, and we encourage the visitors to take an extra good look. The referances are countless, to history, philosophy, science – to mention only a few.

Akershus Kunstsenter has received funding from Finsk-norsk kulturfond to help realize the exhibition. The exhibition is curated by Rikke Komissar and Tor Arne Samuelsen.

moowex
moowex
Salla Tykkä
Salla Tykkä
Ulla Schildt
Ulla Schildt
Salla Tykkä
Salla Tykkä
Ilkka Halso
Ilkka Halso