Bergtatt til Asker – siste sjanse!

Bergtatt vises i Asker kunstforening i perioden 10. okt–8. nov. Dette er siste sjanse til å se utstillingen med nye verk av Hilde Frantzen og Hans E. Thorsen. Velkommen!

Hilde Frantzen, Fjellteppe, 2015.
Hilde Frantzen, Fjellteppe, 2015.

Bergtatt vandrer videre til siste stopp, og vi inviterer til åpning i Asker kunstforening lørdag 10 okt. kl. 12!

Utstillingen åpnes av Øivind Nordal, spesialrådgiver i Akershus fylkeskommune. 

I dag synes vårt forhold til naturen å være preget av store kontraster: man oppholder seg innendørs, logget på all slags medier, fullstendig avsondret fra naturen. Samtidig ser det ut til å være et enormt behov blant folk å komme seg ut i naturen, Birken skal gjennomføres på ski og sykkel, fjell skal bestiges og isbreer forseres. Kontrasten til det urbane og teknologiske livet er stor.

I likhet med så mange andre kjenner også Hans E. Thorsen på et behov for å gå i fjellet eller komme seg ut på tur, og kanskje ta med seg en stein hjem som bevis på at han var der. I forlengelsen av dette er flere av Thorsens arbeider resultater av fjellturer, og på den måten kan de si noe om forholdet mellom kunst og natur. I andre verk, som collager med bilder fra fjelltopper i følge med tekst, setter Thorsen ord på egne tanker rundt det å bestige fjell som noen og enhver av oss nok kan kjenne oss igjen i.

At idéen om å bestige et fjell kan gå til hodet på en, er en komisk men likevel ikke utenkelig tanke, og den er nærliggende i møte med Hilde Frantzens fotografier. Portrettene av mennesker i fjellanorakker med et stykke fjellignende tekstil over hodet fortoner seg som humoristiske, med et snev av ironi over det tidvis anstrengte forholdet vi har til naturen. Frantzen viser også større tekstile arbeider, der lerreter behandlet med akrylmaling fortoner seg som stedsspesifikke, abstrakte installasjoner. Men assosiasjoner til skulpturelle fjellformasjoner er ikke langt unna, og ikke helt ulikt Thorsens varder har også Frantzen tatt en bit natur med inn i galleriet, om enn i en annen form og teknikk.

Sett under ett inviterer arbeidene til Hilde Frantzen og Hans E. Thorsen til refleksjon rundt så vel forholdet mellom kunst og natur, som våre egne relasjoner til naturen i dagens samfunn. Med en blanding av humor og alvor, ulike media og teknikker, åpnes det opp for nye perspektiver og andre tolkninger rundt vårt tidvis kontrastfylte forhold til naturen.

Bergtatt vises i Asker kunstforening 10. oktober–8. november i samarbeid med Asker kunstforening.

Bergtatt er produsert av Akershus Kunstsenter og kuratert av Monica Holmen. Dette er siste utstilling i Kunst på vandring, et pilotprosjekt som er del av Kunstpolitisk plan 2010–2015, initiert og finansiert av Akershus fylkeskommune.

HVORDAN komme seg til Asker kunstforening:
Tog fra Oslo S til Asker hvert 10. minutt, 5 min gange fra togstasjonen.
Adresse: Strøket 15, i Asker kulturhus innenfor biblioteket.