Bilder fra samtale og opplesning

I anledning åpningen arrangerte vi ‘Utenforskap i kunst og litteratur’, med opplesning og samtale ved norsk-kurdiske kunstnere og forfattere. Det var opplesning ved Erling Kittelsen og Hossein Heidary, og Tyra Tronstad. Deretter var det samtale mellom Gelawesh Waledkhani, Serhed Waledkhani og Hossein Heidary om det å være flyktning, identitet og hvordan dette kommer til uttrykk i kunsten. Ordstyrer var kunstner Shwan Dler Qaradaki.

Arrangementet var et samarbeid mellom Akershus Kunstsenter og TrAP (Transnational Arts Production). Støttet av Fritt Ord.