Seminar om områdeløft og om kunst og kultur i byutvikling

TrAP og Akershus Kunstsenter ønsker velkommen til seminar tirsdag 17.11 kl. 11.30–15.30:

Kunstneren som brikke i byutvikling
– et seminar om kunst- og kulturprosjekter i arbeidet med områdeløft

Vegar Moen
Vegar Moen

Gratis deltakelse, begrenset antall plasser! Påmelding til koordinator@akershuskunstsenter.noMed utgangspunkt i utstillingene til Vegar Moen, Serhed Waledkhani og Eirik Audunson Skaar som vises i Akershus Kunstsenter i perioden 7. november–6. desember, vil vi gjennom to seminarer diskutere utenforskap i henholdsvis kulturen og i bybildet.

Tirsdag 17. november retter vi lyset mot byen og såkalte områdeløft, og spør hvilken rolle kunst og kultur kan ha i dette arbeidet. Hvordan jobber bydelene med å løfte spesifikke områder? Er kultur en viktig brikke i dette arbeidet? Hva sier forskningen på dette området? Er kunst/kulturinstitusjoner interessert i å involvere seg, og ikke minst- kan kunstneren, kulturen eller institusjonene være en brikke i byutviklingen?

Bakgrunn for seminaret:
Vegar Moen portretterer i Akershus Kunstsenter bydelen Rosengård i Malmø, en bydel der 86% av befolkningen har utenlandsk bakgrunn. Moen har i hovedsak valgt å fokusere på bygningene og arkitekturen, og fremstiller bydelen nesten uten mennesker. Rosengård kan med dette tolkes som en bydel som lukker seg inne i seg selv, som en by i byen, med et eget liv på utsiden av Malmö.

I seminaret vil vi å se på byen eller områder i byen som av ulike årsaker skiller seg ut. Eksemplene vi belyser i seminaret er Tøyen bydel i Oslo, Tensta utenfor Stockholm og Fjell i Drammen.

Gjennom ulike presentasjoner får vi belyst hvordan kommuner, privatpersoner og kunst- og kulturinstitusjoner kan jobbe for å skape et godt bomiljø. Vi får også høre om den nyeste forskningen på feltet, med en refleksjon omkring kulturens rolle i byutviklingen. Seminaret vil avsluttes med en samtale mellom deltakerne, der publikum kan stille spørsmål og delta i samtalen.

Deltakere:
Matti Lucie Arentz
Emily Fahlén
Even Smith Wergeland
Parminder Kaur Bisal

Program:
11.30: Dørene åpner, servering av kaffe og te.
11.35: Rikke Komissar, direktør ved Akershus Kunstsenter, ønsker velkommen.
11.40–12.15: Matti Lucie Arentz: Kunstneren – byutvikler eller konditor?
12.20–12.55: Emily Fahlén: Tensta konsthalls verksamhet och vår utställning och programlinje.

Pause – enkel servering i kunstsenterets lokaler

13.30–14.00: Even Smith Wergeland: Kulturfeltet som dynamo i byutviklingen
14.05–14.40: Parminder Kaur Bisal: Områdeløftet i Drammen kommune – Fjell 2020 – Mot en bedre framtid

Pause 15 min

14.55–15.30: Panelsamtale med deltakerne og publikum. Samtalen ledes av Rikke Komissar.

Om deltakerne:
Matti Lucie Arentz er kurator og prosjektleder ved DogA, Tøyenbeboer og initiativtaker til Byverkstedet – en kontaktskapende møteplass som skal stimulere til egenaktivitet.
Emily Fahlén jobber som formidler på Tensta Konsthall. Med samarbeid som metode, og med kunsten og område Tensta som utgangspunkt, arbeider hun med internasjonale og lokale kunstprosjekt, i grenselandet mellom det organisatoriske, kuratoriske og pedagogiske. Fahlén har vært ansvarlig koordinator for The Silent University i Stockholm siden 2013.
Even Smith Wergeland er postdoktor ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har en doktorgrad i urban mobilitet fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og har erfaring som byplanlegger på kommunalt nivå i Stavanger og Oslo.
Parminder Kaur Bisal har erfaring med levekårs- og mangfold og inkluderingsarbeid fra Integrerings- og mangoldsdirektoratet (IMDi), fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I perioden 2008–2011 ledet hun IMDis arbeidet mot tvangsekteskap. Fra 1999-2006 jobbet hun hos Fylkesutdanningssjefen i Buskerud med skolefaglige utviklingsspørsmål. Bisal vil i innlegget snakke om områdeløftet i Drammen og om strategien bak Fjell 2020, og ikke minst om hvordan kultur bidrar inn i områdeløftet på Fjell.  

trap_kunstneren_mail_invite_v2