Bilder fra seminaret «Kunstneren som mulig brikke i byutviklingen»

I dag arrangerte Akershus Kunstsenter og TrAP seminaret «Kunstneren som mulig brikke i byutviklingen».

I panelet satt Emily Fahlén, Matti Lucie Arentz, Even Smith Wergeland og Parminder Kaur Bisal. Innlederne bød på interessante synspunkter fra ulike ståsteder, og dagen ble rundet av med diskusjon. Med fullt hus og representanter fra så vel fylke og kommune, som kunstnere og andre aktører i salen, ble dette vellykket.

En stor takk til innlederne, og takk til alle som kom!