Johannes Engelsen Espedal / Janicke Schønning

Velkommen til åpning fredag 8. januar kl. 19!

Johannes Engelsen Espedal
Johannes Engelsen Espedal

I kunstsenterets første etasje viser vi denne perioden to kunstnere som på hver sin måte tar for seg nære omgivelser, enten gjennom maleri tilvirket i tett kontakt med motivet eller kjente objekter som gis ny mening.

Utgangspunktet for Johannes Engelsen Espedals (f. 1988) stedsspesifikke installasjoner er et ønske om å sette sammen ulike elementer på en måte som gjør at de fungerer i en helhet. Det kan være snakk om modellerte objekter i leire, utskårede trestykker eller funnede objekter som han har bearbeidet. Ofte fremstår de som fragmenterte, før de tilpasses og går inn i nye sammenhenger. Sammenføyningene skjer gjennom en håndverksmessig utforskning hvor søken etter kunnskap om de ulike materialene ligger til grunn. Uavhengig av tradisjonelle materialhierarkier er alle elementene underlagt den samme tilnærmingen. Slik ønsker Espedal å overskride forskjeller mellom elementene, og å opprette en ny stedsspesifikk romlighet.

Janicke Schønning
Janicke Schønning

Hovedkilden til Janicke Schønnings (f. 1974) arbeider er natur og skog. Med malerier og tusjlaveringer malt i barskog, snø og regn, føyer Schønning seg inn i plen air-tradisjonen i kunsthistorien, der fysisk nærhet til motivet var essensielt. Med frostmerker, spor etter skogens kryp, og jordslag, bærer arbeidene preg av å ha blitt til ute, og uttrykket spenner fra rene abstraksjoner til mer detaljerte observasjoner. Latent i Schønnings arbeider er også et kritisk blikk på vår tvetydige relasjon til naturen. Naturen som rekreasjonssted har høy status, samtidig som vi utnytter den.

Sett under ett, kan vi se en motsetning mellom Schønning som lar naturens tilfeldigheter spille inn, mens Espedal inntar en mer kontrollerende rolle i prosessen. Samtidig møtes deres prosjekter en nøktern og lavmælt, men ettertenksom holdning til materialet.

Kuratert av Monica Holmen.