Kunst på blå resept – et seminar om kunst og psykisk helse

Velkommen til seminar om kunst og psykisk helse tirsdag 19. jan. 2016!

Seminaret arrangeres i Lillestrøm kultursenter kl. 09–15. Det er åpent for alle, deltakeravgift er kr. 250,- per pers, inkl. enkel lunsj.

Seminaret er fullbooket! http://www.lillestrom-kultursenter.no/omtale/?s=dn4a5an

Med utgangspunkt i utstillingen i januar 2016 inviterer Akershus Kunstsenter og Kunstvisitten til et dagsseminar, for å se på forholdet mellom kunst og psykisk helse. Vi vil gjennom ulike foredrag undersøke kunstens og kulturens påvirkning på oss mennesker.

InvitasjonSeminarSmalllInnledere: Finn Skårderud (psykiater og forfatter); Cecilie Meltzer (kunstner, kunstterapeut og førstelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus); Arild Berg (keramiker og Mette Holme Ingeberg, førstelektor for videreutdanning i psykisk helsearbeid, begge ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus); Ellen Frøysaa (kunstner og leder for kunstavdelingen ved Sunnaas sykehus); Arild Andresen (kunstner); Lindis Ødegaard; og Anne Helga Henning (kunstner).

Vår erfaring er at aktiv bruk av kunst i psykiatrien gir brukerne en økt selvfølelse og følelse av mestring. De får et friminutt fra hverdagen, som stort sett består av ulike sorter behandling og lediggang. Vi påstår at kunsten bidrar til at pasientene og brukerne får et bedre liv, noe som muligens også bringer dem raskere tilbake til samfunnet. Men hva sier forskningen om dette? Bruker institusjoner kunst og kultur i sitt arbeide, og i så fall hva er deres erfaringer? Har kunst- og kulturopplevelser en positiv effekt på sinnet? Er institusjoner en mulig arbeidsplass for en kunstner? Og kan kunsten i seg selv ha en positiv verdi på samfunnet? Vi drister oss til å stille store spørsmål, og er klar over at enkle svar er umulig.

Seminaret arrangeres av Kunstvisitten, en avdeling ved Akershus Kunstsenter som  formilder samtidskunst til helse- og sosialinstitusjoner i Akershus. Seminaret er støttet av Akershus fylkeskommune, Fritt Ord og Skedsmo kommune.

Detaljert dagsprogram
09.00: Oppmøte med kaffe

09.30: Fylkesordfører Anette Solli ønsker velkommen

09.45: Kort gjennomgang av Kunstvisittens arbeid ved Kirsten Mørck, Leder for Kunstvisitten

10.00: Cecilie Meltzer, kunstner, kunstterapeut og førstelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus.
Endringskompetanse. Kreativt uttrykk som redskap til personlig utvikling og endring.
Meltzer har i flere år tilrettelagt for kreativt uttrykk for ikke-kunstnere på studiet Kreativ kommunikasjon ved HiOA. Hensikten har vært å stimulere deres kreativitet og gi dem prosesserfaringer gjennom det å selv være skapende. I stedet for å søke etter svar i den ytre verden er dette arbeidet innadskuende, hvor den enkelte utfordres til å gå via kunsten for å se og erfare seg selv og utfordringer i eget liv og arbeidsliv. I dette arbeidet gis studentene mulighet til å bli mer kjent med seg selv, oppdage egne ressurser og blir tryggere på den de er. ​

11.00: Arild Berg, keramiker og Mette Holme Ingeberg, førstelektor for videreutdanning i psykisk helsearbeid, begge ansatt ved Høyskolen i Oslo og Akershus.
Kunstneriske undersøkelser i det offentlige rom.
Berg har skrevet en doktoravhandling om samtidskunst. Et av studiene var på alderspsykiatrisk avdeling ved AHUS, et forskningssamarbeid med Ingeberg om fremstilling og bruk av keramiske bilder og former og påvirkningen de har på mennesker. Kunsten inviterer til samtaler mellom beboere og ansatte. I innlegget vil de presentere prosjektet.

11.20: Ellen Frøysaa, kunstner og leder for kunstavdelingen ved Sunnaas sykehus
Kunstundervisning som rehabilitering
Frøysaa har igangsatt en kunstavdeling på Sunnaas sykehus, hvor beboerne får tilrettelagt forholdene så de kan uttrykke seg kunstnerisk gjennom maleri, keramikk, skulptur ol.  Hun vil vise et utdrag av en film som er laget for å dokumentere virksomheten, og kort presentere prosjektet.

11.40: Arild Andresen, kunstner
Hva er livgivende bilder?
Andresen er forfatter av boken « Kunst i korridorene» (om kunst og psykisk helse).
Boken tar utgangspunkt i kunstnerparet Kari Hunsager og Arild Andresens kunst som er et kunstprosjekt i en psykiatrisk poliklinikk i Grimstad.  Boken tar for seg reaksjoner på bildene og hvordan billedkunst kan påvirke sinnet og vår psyke.

12.00: Lunsj og omvisning i utstillingen til Kunstvisitten i Akershus Kunstsenter, kun 3 min gange fra kultursenteret.

13.00: Finn Skårderud, psykiater og forfatter
Å finne en form – slektskap mellom kunst og psykoterapi
Skårderud er psykiater, forfatter og professor. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser og driver egen praksis i Oslo, samt at han arbeider med toppidrettsutøvere for Norges Olympiske Komité. Skårderud er professor ved Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Oslo. Skårderud er engasjert i tverrfaglige tilnærminger til psykisk helse, med vekt på å lese psykopatologiske fenomener ut fra både humanistiske, kulturelle, estetiske og medisinske tilnærminger. Skårderud har lenge vært opptatt av å formidle fag gjennom populære sjangere, og har således en omfattende virksomhet som faglitterær forfatter, skribent og formidler. Han har også skrevet skjønnlitteratur og for scenen. Stifter av Villa Sult.

14.00: Lindis Ødegaard
Kunst speiler opplevelsen av å være menneske.
Ødegaard har bachelor i kunsthistorie. Hun har vært åpen på sosiale medier om sin diagnose, bipolar lidelse, og vil i dette innlegget snakke om sitt forhold til kunst og hvordan hun selv har kunnet bruke en praktisk tilnærming til kunsten i egen hverdag.

14.15: Anne Helga Henning, kunstner
Mønster 2012 -2015, hva skjedde da en billedkunstner fikk være «huskunstner» på to helseinstitusjoner for demente over en lengre periode?
Henning har, i samarbeid med Gry Ulrichsen forsket på bruken av kunst hos demente. Prosjektet har utviklet seg over en periode på to år i nær kontakt med to helseinstitusjoner i Levanger kommune 2012-2014.
Kunstfaglig jobber Henning med det som skjer i sosiale relasjoner når møter mellom mennesker skjer i en estetisk prosess. Hennes rolle er å analysere situasjoner som oppstår, og legge til rette for at de som involveres i prosjektet kan speile seg selv i det, – oppleve eieforhold, mestring og gode relasjoner.

14.45    Avslutning ved Rikke Komissar, direktør for Akershus Kunstsenter.

15.00    Slutt