Kunstvisitten: Tron Kittelsen, Julie Oredam, Stian Korntved Ruud & Jørgen Platou Willumsen, Maria Ryan Sondresen

Stian Korntved Ruud og Jørgen Platou Willumsen
Stian Korntved Ruud og Jørgen Platou Willumsen

Hva kan sies å være identitet? Hvordan formes vi og hvilke faktorer spiller inn? I denne utstillingen diskuteres begrepet identitet, og gjennom ulike kunstneres prosjekter åpner vi opp for refleksjoner omkring personlig og sosial identitet, samtidig som vi løfter blikket mot en mer overordnet kulturell og etnisk identitet.

Tron Kittelsen (f. 1954) arbeider med frottage på kart som han legger på gravsteiner for slik å overføre inskripsjonene til kartet. Resultatet er et sterkt uttrykk om levd liv.

Julie Oredams (f. 1974) skulpturer av hus med stakittgjerde reflekterer rundt dualitetene oss og dem, innenfor og utenfor, og hvordan identitet ofte defineres i motsetning til noe annet.

Også objekter tilskrives en identitet, som de spikkede skohornene og skjeene til Stian Korntved Ruud (f. 1989) og Jørgen Platou Willumsen (f. 1986). Hvert spikkede objekt er ulikt det neste; med hver sin identitet står de som variasjoner over et tema. Ruud og Willumsen vil også presentere nye verk.

Maria Ryan Sondresens (f. 1977) stillferdige broderier tar for seg mellommenneskelige relasjoner, kroppsnære og enkle handlinger, som kan sies å definere et individ.

Utstillingen er kuratert av Mari Krokann Berge, Gabriella Göransson og Kirsten Mørck.

Kunstvisitten er en avdeling i Akershus Kunstsenter som produserer utstillinger, verksteder og formidlinger for helse- og sosialinstitusjoner i Akershus. Utstillingen som vises i kunstsenteret skal deles inn i fire mindre enheter som alle skal vandre til ulike institusjoner.