Siste uke: Anders Sletvold Moe / Kjell Varvin

ANDERS SLETVOLD MOE
Openings

KJELL VARVIN
Ustabile variabler

Anders Sletvold Moe og Kjell Varvin er to etablerte kunstnere i norsk kunstliv, som på hver sin måte skaper unike opplevelser for betrakterne. Akershus Kunstsenter har tildelt dem hver sin etasje, og det er med spenning og stolthet vi inviterer til to solide separatutstillinger.

Anders Sletvold Moe, Specular Reflection.
Anders Sletvold Moe, Specular Reflection.

Anders Sletvold Moe (f. 1978) utforsker maleriets fysiske tilstedeværelse og innflytelse på arkitektur og rom, enten gjennom direkte inngrep i arkitekturen, gjennom ulike maleriske teknikker eller innenfor maleriets eget format. Sentralt i Sletvold Moes praksis står et bevisst forhold til de spesifikke og konkrete rommene han til enhver tid arbeider i. I møte med Anders Sletvold Moes arbeider vil en raskt oppdage at han har et reflektert forhold til kunsthistorien, og referansene til modernismen og minimalismen er mange, noe som påminner oss om disse stramme uttrykkenes uendelige aktualitet og tolkningsrom. Til utstillingen i Akershus Kunstsenter vil han utvikle et nytt stedsspesifikt prosjekt, og over en hel etasje får vi et omfattende møte med en kunstner som har markert seg med en sterk personlig stemme på dagens norske kunstscene.

Med en intuitiv tilnærming og stort sett uten forhåndsdefinerte idéer, lar Kjell Varvin (f. 1939) de medbrakte elementene (ofte et mye større lass enn nødvendig) og de enkelte gallerirommene styre prosessen med utvikling av en utstilling. Slik bygges energien opp omkring det å skape, og det er først og fremst prosessen fram til ferdig kunstverk som interesserer Varvin.
Utstillingen i Akershus Kunstsenter har fått tittelen Ustabile variabler, som peker mot det essensielle i Varvins stedsspesifikke prosjekter: En balansert komposisjon der hvert element inntar hver sin tilsynelatende selvsagte rolle, slik at de til sammen danner en logisk sammenheng, en stilistisk og tablåaktig installasjon der form og farge går opp i en høyere form for sameksistens. Selv påpeker Varvin at hans installasjoner skal oppleves som forslag, mer enn ferdige komposisjoner.

Kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen.
Utstillingsperiode: 13. februar–13. mars.

Kjell Varvin, Ustabile variabler.
Kjell Varvin, Ustabile variabler.