Fylkesvaraordfører skriver om Kunstvisitten som kunst på blå resept

Avisinnlegg om kunst på blå resept!

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KrF) åpnet konferansen om kunst og psykisk helse i regi av Kunstvisitten, en avdeling i Akershus Kunstsenter som jobber med utstillinger og kunstkurs i helse- og sosialinstitusjoner . Seminaret var fullsatt og flere satt seg på venteliste for å få inngangsbillett. Dette viser hvor stor interesse det er for kunst og psykisk helse. Akershus Fylkeskommune er pioner innenfor dette arbeidet i Norge, og kunstsenteret ser det som svært hyggelig at politikerne ser verdien av dette, og skriver et avisinnlegg for å belyse effekten av tilbudet.

Vi vedlegger lenken til avisinnlegget skrevet av fylkesvaraordfører som var på trykk i Bærum Budstikke her