Anmeldelse i Numer

«To kunstnere, som til tross for bruk av vidt forskjellige uttrykksmedier, møtes til en forbausende velartikulert og poetisk utveksling omkring livet som strømmer ubønnhørlig avsted. […] Uttrykkene i Johannes Engelsen Espedals installasjoner og Janicke Schønnings bilder både supplerer og forsterker hverandre. Sammenkoblingen av de to kunstnerskapene trenger ingen videre rettferdiggjøring.»

Kritiker Mona Gjessing i nyeste utgave av Numer om forrige utstilling med Johannes Engelsen Espedal og Janicke Schønning.

Anmeldelse Numer-rev