Østlandsutstillingen 2016

 

Margrethe Weisser, Norgesplaster I,II,III, 2014
Margrethe Weisser, Norgesplaster I,II,III, 2014

Østlandsutstillingen er en årlig regional mønstring med fri innsendelse, og til årets utstilling har rekordmange 491 søkere sendt inn til sammen 1214 arbeider. Dette er det høyeste antall søkere på mange år, og vi tror at den store interessen gjenspeiler et stadig behov for alternative utstillingsarenaer. I kunstfeltet i dag finner man ikke mange profesjonelt organiserte utstillinger med åpen innsendelse, der alle kunstnere i regionen kan søke og bli vurdert av en fagjury. I så måte viser søkertallet at Østlandsutstillingen fortsatt har en relevans i samtidskunstfeltet.

Av de 491 søkerne var det 51 kunstnere og kunstnergrupper som ble antatt til årets utstilling.

I utstillinger som baserer seg på fri innsendelse vil man ofte kunne spore noen tendenser. I den grad Østlandsutstillingen 2016 lar seg samle om noen tendenser, kan vi se at flere av arbeidene det ble søkt med i år, føyer seg inn i en trend som man også ser ellers i kunstfeltet: Kunstnerne lar utforskning av materialitet og mediets egenart spille en hovedrolle i sine arbeider. Innholdsmessig ser vi også at kunstnere fortsetter å bidra med alternative stemmer i den samfunnspolitiske konteksten, og flere av arbeidene i årets utstilling innbyr til refleksjon og ettertanke.

Årets utstilling viser en bredde, og felles for de antatte arbeidene er kvalitet, relevans og spenningsforhold innenfor så vel ulike kunstneriske uttrykk som på tvers av sjanger og tema. I årets utstilling kan man oppleve maleri, akvarell, tegning, grafikk, foto, tekstilarbeider, skulptur, installasjon, fotografi, video, lydverk og kinetisk skulptur. Samlet sett gjenspeiler Østlandsutstillingen 2016 en bevegelse i ulike typer uttrykk, der de forskjellige arbeidene uanstrengt veksler mellom historiske referanser, nåtidige skildringer og en framtidsrettet utforskning av sitt medium.

Deltakende kunstnere:
Terje Abusdal, Hilde Alfhei, Aleksander Johan Andreassen, Joakim Blattmann, Aud Bækkelund, Siren Elise Dversnes Dahle, Anne Marthe Dyvi, Marisa Ferreira, Hanne Lydia Opøien Figenschou, Charlie Fjätström, Mona Grønstad, Johannes Borchgrevink Hansen, Emmy Harnes, Line Hatland, Dorthe Herup, Live Hilton, Hanne Frey Husø, Tonje Høydahl Sørli, Christine Istad, Cecilia Jiménez Ojeda, Karl Eivind Jørgensen, Marthe Karen Kampen, Jan Marius Kiøsterud, Ulf Kristiansen, Mona K. Lalim, Karen Lidal, Anne Cecilie Lie, Hedvig Lien Rytter, Sarah Vajira Lindström, Ana Maria Lopez, Odd Maure, Ingrunn O. Myrland, Greger Stolt Nilsen, Martinka Bobrikova / Oscar de Carmen, Janne Paulsen, John K. Raustein, Hilde Rodahl, Hanna Roloff, Ulla Schildt, Line Schjølberg, Leo Shumba, Marit Silsand, Kjetil Skøien, Ellen Henriette Suhrke / Hilde Skevik, Eline Medbøe Thoresen, Ellen Grimm Torstensen, Kristin von Hirsch, Gelawesh Waledkhani, Margrethe Weisser, Siri Wohrm, Barbora Zezulová.

Årets jury har bestått av Marianne Tjønn (kunstner), Hans-Martin Øien (kunstner), Tulle Ruth Koefoed-Jespersen (kunstner), Monica Holmen (Akershus Kunstsenter) og Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen).

Velkommen til Østlandsutstillingen 2016!

Utstillingsperiode: 2.–30. april 2016.