Bilder fra åpningen av Østlandsutstillingen

Tusen takk til alle kunstnerne som har bidratt og til alle som kom på åpningen!