Prosjekt i Oaxaca, Mexico

På invitasjon fra Museo de los Pintores Oaxaca (MUPO) har Akershus Kunstsenter den siste tiden arbeidet med å utvikle et utstillingsprosjekt som etter planen skal vises i MUPO i januar-februar 2017. Første skritt på veien var å søke prosjektstøtte fra OCA, og tidligere denne uken fikk vi beskjed om støtte er innvilget. Det er vi svært takknemlige for!

Kort om utstillingen:
Utstillingen har fått tittelen El Olvido Está lleno de Memoría (The Forgetfulness is Full of Memories), og vil i skrivende stund omfatte arbeider av Javier Barrios, Hanne Friis, Camilla Skibrek, og Anders Sletvold Moe.

Med utstillingen vil vi utfordre oss selv til å tørre å stille de store spørsmålene, og kanskje kunne fram til noen refleksjoner rundt hva det vil si å være menneske, vår plass i verden, og hvordan vi kom dit. Eller kanskje står vi igjen med nye, desto mer besnærende spørsmål.

Gjennomgående i de ulike kunstnernes arbeider er en utforskning av historie og kunsthistorie, kulturell arv, identitet og menneskets plass i verden, og spor av våre handlinger. En gjensidig påvirkning mellom menneske, kultur og natur kan spores.

Hvilken innflytelse har naturen på mennesker, og motsatt: Hvilke spor etterlater vi oss? Hvordan er et menneskes identitet formet av kulturen, og hvordan har historien påvirket individer, samfunn og kulturer? Hvordan former og konstruerer vi historien, og i hvilken grad deler vi den samme historien? Dette er spørsmål vi ønsker å belyse med denne utstillingen.

Prosjektet er under utvikling, og i skrivende stund består utstillingen av norske kunstnere, men vi er dialog med direktør Luis Hampshire angående mulighetene for å inkludere også kunstnere som er aktive på den meksikanske kunstscenen.

Utstillingen er kuratert av Rikke Komissar og Monica Holmen.

Javier Barrios
Javier Barrios
Hanne Friis
Hanne Friis
Anders Sletvold Moe
Anders Sletvold Moe
Camilla Skibrek
Camilla Skibrek

 

“All religions, arts and sciences are branches of the same tree. All these aspirations are directed toward ennobling man’s life, lifting it from the sphere of mere physical existence and leading the individual towards freedom.» [Albert Einstein, Moral Decay (first published 1937)]