SISTE UKE: Dronene kommer! Anders Eiebakke / Ruben Pater

Dronene kommer!

Ruben Pater, Drone Survival Guide
Ruben Pater, Drone Survival Guide

Droner er noe vi alle kjenner til, men få vet hvordan de virker eller hvilke muligheter de byr på. Ny teknologi fører med seg både positive og negative konsekvenser, etiske og moralske spørsmål kan komme i konflikt med praktiske eller økonomiske, og potensielle konsekvenser diskuteres ikke alltid godt nok. De siste årene har droneteknologien og dens påvirkning på samfunnet trigget reaksjoner på tvers av fagfelt. Bøker har blitt skrevet og filmer laget. Dronebygging og akrobatisk flyving med droner har blitt en fritidssyssel på linje med fotball og strikking. Droner brukes i eiendomsfotografering, kartlegging av terreng, og nylig testet Amazon ut levering av varer på døren med drone.

Innen droneteknologien er det likevel krigføring med ubemannede droner som diskuteres mest og i amerikansk krigføring har begrepet «fire and forget» kommet i kjølvannet av fjernstyrte droner. For er det ikke mye lettere å trykke på avtrekkeren hvis du ikke står ansikt til ansikt med den du skal drepe? Eller hvis krigføringen ser ut som et dataspill? Og hvordan forholder man seg til en virkelighet der droner overvåker og potensielt kan drepe deg hvis du gjenkjennes som «fiendtlig mål» av en algoritmestyrt datamaskin? Dette er hverdagen for mennesker i konfliktområder rundt i verden, med posttraumatisk stress som følge av den konstante overvåkingen og redselen for å blitt skutt.

Gjennom lydinstallasjon, video, trykk og plakater utforsker Ruben Pater samfunnets reaksjonsmønster på dronenes inntog. Med arbeider som til sammen danner en visuell og sanselig opplevelse er hensikten ikke å estetisere teknologien, men snarere å bringe den nærmere betrakteren og gi en mer personlig opplevelse av en situasjon som for oss i Norge kan synes fjern. Blant elementene vil det være et lydverk bestående av intervaller med lyden av droner, mens posteren Drone Survival Guide tar i bruk samme billedspråk som en fuglekikkers guide til fuglearter og gjengir ulike dronetyper som et konkret hjelpemiddel i en hverdag preget av droner på himmelen. Vi finner også en oversikt over forbindelser fra norsk våpenindustri til andre offentlige instanser, som en illustrasjon over den store industrien som er knyttet til utviklingen av droner. Samlet sett vil Pater skape en visuell narrativ som viser en mørkere side ved droneteknologien, der det hele kan betraktes som en form for kritisk assemblage over samtiden.

Anders Eiebakke, Måken. Foto: Nina Ansten
Anders Eiebakke, Måken. Foto: Nina Ansten

Droneteknologien har gjort sitt inntog også i den private sfæren, og som en motsats til den mørkere siden som skisseres i Paters arbeider, står Anders Eiebakkes prosjekter. Han bygger og flyr droner selv, og bruker dem aktivt som både verktøy og tematisk utgangspunkt i sine prosjekter. Blant elementene som Eiebakke vil vise, er en installasjon der hans verksted flyttes inn i utstillingen og som dermed avdekker fascinasjonen for den tekniske siden ved droneteknologien. Med sperrebånd kan folk se, men ikke røre, og slik spilles det på hemmeligholdet rundt droneteknologien. Eiebakke vil også vise filmen The Residency, der publikum konfronteres med kikker-genet og overvåkingsmulighetene som ny teknologi åpner for – parallelt med at det spilles på følelsen av å være «fri som fuglen». Eiebakke vil også utvikle et nytt videoverk til utstillingen, der vi får et innblikk i dronens potensial i krigføring.

Sett under ett, bringer Eiebakke og Pater med seg nye rom til forståelse og innsikt i møte med droneteknologien, der det organiske, poetiske, kyniske, lekne og det groteske forenes. Eiebakke har viet store deler av sin kunstnerkarriere til å forske på nettopp droner, og i likhet med Pater driver engasjementet frem nye kunstneriske uttrykk vi ser frem til å dele med besøkende.

Utstillingen, kunstnersamtale og eksternt tekstbidrag av forfatter Øyvind Vågnes er støttet av Fritt Ord. Anders Eiebakke er tildelt BKH’s produksjonsstipend fra Akershus Kunstsenter, og Ruben Paters prosjekt er realisert med produksjonsstøtte fra Akershus Kunstsenter.

Utstillingen er kuratert av Rikke Komissar og Monica Holmen.
Utstillingen vises 12. august til 4. september.