Aftenpostens kritiker skriver om utstillingen «Dronene kommer!»

Aftenposten scanAftenpostens kritiker Kjetil Røed har tatt turen til Akershus Kunstsenter, og mener utstillingen Dronene kommer! byr på et interessant fugleperspektiv.

I omtalen kommer han inn på dronens problematiske sider, og skriver at «etiske sider blir uklare når avstanden mellom dataspill og virkelighet blir mindre: Den som styrer dronen fremmedgjøres fra krigens brutale virkelighet der han sitter utenfor fare hundrevis av mil unna slagmarken.»

Røed trekker også inn andre vinklinger, og henviser til Anders Eiebakkes prosjekt. Han skriver at «Eiebakke minner om at borgerne kan insistere på en annen bruk enn stater og multinasjonale selskaper, noe som poengteres tydelig ved å inkludere et droneverksted i utstillingen.»

Hvilken synsvinkel dronene egentlig realiserer er, som Pater og Eiebakke påpeker, avhengig av hvem som styrer dem, kan vi lese i anmeldelsen, der Røed påpeker at utstillingen er en fin arena for videre refleksjon omkring temaet droner.

Saken kan leses i sin helhet her.