Ny Tid skriver om Anders Eiebakke

«Sivilsamfunnet må ta eierskap over droneteknologien,» sier Anders Eiebakke til Ny Tid.

Månedsavisen Ny Tid vier i nåværende utgave en halvside til utstillingen Dronene kommer!, og nærmere bestemt til Anders Eiebakkes prosjekter.

Skribent Simen Joachim Helsvig skriver at «Anders Eiebakke mener det er absurd at man må ha tillatelse fra en militær instans for å filme, enten man er kunstner eller ikke. Han tror at kunstneres bruk av droneteknologien kan ha ringvirkninger: ‘Som kunstner kan jeg gjøre det jeg gjør uten store konsekvenser, og bidra med eksempelets makt. […] Jeg er droneoptimist, og mener at det er eksistensielt frigjørende at vi kan flytte blikket vårt i tre dimensjoner. Og fordi teknologien kan brukes til å undertrykke, er det viktig at sivilsamfunnet tar eierskap over den.’»

Dronenekommer_NyTid