The Big Draw – å tegne er å se

Vi ønsker velkommen til tegnefestivalen The Big Draw – å tegne er å se.

Konseptet The Big Draw er en internasjonal årlig tegnefestival som arrangeres i oktober verden over. Med dette henter vi festivalen til Lillestrøm! Med to utstillinger i huset, verk på fasaden, utstilling i Oslo bussterminal, workshoper, kunstnersamtale og seminar, inviterer vi til å reflektere rundt tegning som ytring, om kunstens potensiale som politisk aksjon, og til å se – både innover og utover oss selv.

Please scroll down for English. 

I Akershus Kunstsenter presenteres: 

Filip Markiewicz – Disco Oslo Euro Zero

Drawing for Freedom – Jeannette Christensen, Anne Marit Austbø, Terje Nicolaisen, Shwan Dler Qaradaki, samt studenter fra Kunstakademiet i Oslo: Linnea Vestre, Suzannah Rehell Øistad, Love Terins, Anna Sofie Mathiasen, Lykourgos Porfyris, Nasim Iranpour Mashak, Erle Saxegaard, Therese Frisk, Morten Jensen Vågen, Julia Alfe Bylund, Øyvor Hansen Engen, Elisabeth Samstad, Amanda Hårsmår, Hans Adell, Janne Maria Lysen, Kachun Lay, Aksel Octavius Noreen Hauklien, Anna Knappe, Heidi Klemetsen, Erla Audunsdottir.

Fasadeverk av Aksel Octavius Noreen Hauklien og Elisabeth Samstad.

Terje Nicolaisen
Terje Nicolaisen

 

FESTIVALPROGRAM

Kunstnersamtale:
Søndag 18.09 kl. 13-14:
Filip Markiewicz i samtale med utstillingsleder Tor Arne Samuelsen.

Seminar:
Mandag 19.09 kl. 13–15.30:
Å tegne er å se – om kunst og aktivisme.
Sted: Litteraturhuset. Arrangementet er i samarbeid med Helsingforskomiteen og KHiO.
Gratis, men påmelding pga begrensede plasser: nielsen@nhc.no

Finissage!
Søndag 16.10 kl. 15–17:
Samtale og omvisning i Drawing for Freedom med studentene fra Kunstakademiet i Oslo.

 

Helgeworkshop:

24.09 kl. 13–15:
Møt Flu Hartberg!
Bokpresentasjon og workshop med tegneserieskaper og illustratør Flu Hartberg, som er kjent for barnebøkene Borte vekk i byen, Borte vekk i verdensrommet og Fjols.
Egnet aldersgruppe: 7–12 år.

01.10 kl. 13–15:
Lag emoij med Gro Ånonsen!
Hvordan si noe gjennom et enkelt ikon? De fleste kjenner de små emoijene på mobilen, og i denne workshopen inviterer vi deg til å tegne nye emoij. Kunstner Gro Ånonsen fra Skedsmo kulturskole leder opplegget.
Egnet aldersgruppe: 8–15 år.

08.10 kl. 13–15:
Møt kunstner Gelawesh Waledkhani!
Den norsk-kurdiske kunstneren Gelawesh Waledkhani har gjort seg bemerket med politiske tegninger og broderier. I workshopen får vi se hvordan hårstrå kan brukes å brodere med, og deltakerne får prøve å lage egne bilder med blyant og broderi. Workshopen vil foregå på norsk og kurdisk.
Egnet aldersgruppe: 8–14 år, gjerne i følge med foreldre.

15.10 kl. 13–15:
Møt Tore Strand Olsen!
Tore Strand Olsen har jobbet som profesjonell tegneserieskaper siden 1990, med striper i bl.a. Pyton, Pondus, Nemi, Ernie, Gorilla og Rutetid. Han har også jobbet med illustrasjon, animasjon og undervisning. I workshopen får barna lære symbolbruk   og enkle triks knyttet til det å tegne tegneserie.
Egnet aldersgruppe: 7–12 år.

Gratis deltakelse på alle helgeworkshopene. Drop-in, men vi har begrenset antall plasser. Vil du sikre plass, kan du melde deg på til koordinator@akershuskunstsenter.no

 

Workshop i høstferien:
Onsdag 05.10–fredag 07.10, kl. 12–15.

Snakker du kurdisk, persisk, engelsk eller norsk? Kunstneren Gelawesh Waledkhani inviterer til samtale om kunst med påfølgende workshop. Dialogen vil bli flerspråklig avhengig av hvem som kommer. Vi inviterer barn, ungdom og voksne med på et opplegg der man ser utstillingene og lager kunst veiledet av Waledkhani.

Gratis! Påmelding til koordinator@akershuskunstsenter.no

Annet

Oslo bussterminal:
Utstilling i montrene med kunstner Pippip Ferner i perioden 15.08–15.11.
Produsert av Kunstvisitten ved Akershus Kunstsenter.

Åpen tegnedag:
Fredag 30.09 kl. 11–15
Åpen tegnedag med Pippip Ferner på Måsan aktivitetssenter. Alle eldre er velkommen til å delta.
Gratis!

 

English:
We are happy to open the doors to The Big Draw – to draw is to see, a festival with drawing at its core.

The festival opens on Saturday 17th of September at 1pm, and it will be officially opened by Liv Tørres, director of Nobels Peace Centre.

The concept The Big Draw is an international annual drawing festival held every October all over the world. Norway is no exception, and this year we have brought the festival to Lillestrøm. With two exhibitions, as well as art works on the façade, art in public space, and workshops – everything as part of The Big Draw – we invite you to turn a keen eye both inwards and outwards.

Presented in Akershus Kunstsenter:

Filip Markiewicz – Oslo Disco Euro Zero

Drawing for Freedom – Jeannette Christensen, Anne Marit Austbø, Terje Nicolaisen, Shwan Dler Qaradaki, samt studenter fra Kunstakademiet i Oslo: Linnea Vestre, Suzannah Rehell Øistad, Love Terins, Anna Sofie Mathiasen, Lykourgos Porfyris, Nasim Iranpour Mashak, Erle Saxegaard, Therese Frisk, Morten Jensen Vågen, Julia Alfe Bylund, Øyvor Hansen Engen, Elisabeth Samstad, Amanda Hårsmår, Hans Adell, Janne Maria Lysen, Kachun Lay, Aksel Octavius Noreen Hauklien, Anna Knappe, Heidi Klemetsen, Erla Audunsdottir.

Work on the façade by Aksel Octavius Noreen Hauklien and Elisabeth Samstad.

FESTIVAL PROGRAMME

Artist talk:
Sunday 18th of September 1–2pm:
Filip Markiewicz in conversation with head of exhibitions and curator Tor Arne Samuelsen.

Seminar:
Monday 19th of September 1–3.30 pm:
To draw is to see – on art and activism
Where: Litteraturhuset, Oslo. The seminar is a collaboration with The Norwegian Helsingfors Committee and Oslo National Academy of the Arts.

Free attendance, but due to limited capacity, registration is needed: nielsen@nhc.no

Finissage! 
Sunday 16th of October 3–5pm
Conversation and guided tour in Drawing for Freedom with the students from the Academy of Fine Arts Oslo.

Weekend workshops:

24th of September 1–3pm:
Meet Flu Hartberg!
Book presentation and workshop with cartoonist and illustrator Flu Hartberg.
Suitable for children and youth aged 7–12 years old.

1st of October 1–3pm:
Make your own emoji with Gro Ånonsen!
How can we say something with only a single icon? Most of us are familiar with the many emojis on our smartphones, and in this workshop we invite you to make your own new emojies. Gro Ånonsen from Skedsmo school of culture will lead us through the day.
Suitable for children and youth aged 8–15 years old.

8th of October 1–3pm:
Meet visual artist Gelawesh Waledkhani!
The Norwegian-Kurdish artist Gelawesh Waledkhani is renowned for her meticulous drawings and embroideries. In the workshop we get to see how hair can be used to embroider and the participants can make their own pictures with both pencils and embroidery.

The workshop will be held in both Norwegian and Kurdish.
Suitable for children and youth aged 8–14 years old.

 

15th of October 1–3pm:
Meet Tore Strand Olsen!
Tore Strand Olsen has worked as professional cartoon drawer since the nineties, with comic strips in magazines such as Pyton, Pondus, Nemi, Ernie, Gorilla and Rutetid. He has also worked with illustration, animation and teaching. In the workshop the participants learn use of symbols and tips when making comics.
Suitable for children and youth aged 7–12 years old.

Free attendance at all the weekend workshop. Drop-in, but limited places. If you want to make sure that there’s room for you, please sign up via email: koordinator@akershuskunstsenter.no

Workshop during autumn break
Wednesday 5th of October – Friday 7th of October 12–3pm

Do you speak Kurdish, Persian, English or Norwegian? Visual artist Gelawesh Waledkhani invites to a conversation on art followed by a workshop. The dialogue will be multi-lingual depending on the participants. We invite children and youth to an arrangement where we see the exhibitions and make art guided by Waledkhani.

Free attendance, but registration is needed. Via email to: koordinator@akershuskunstsenter.no

Other

Oslo bus terminal: 
Exhibition with visual artist Pippip Ferner in the periode 15th of August to 15th of November. Produced by Kunstvisitten, part of Akershus Kunstsenter.

Drawing day – open to all:
Friday 30th of September 11am–3pm
Open drawing day with Pippip Ferner at Måsan centre of rehabilitation. All elderly people are welcome to join in! Free attendance.