The Big Draw: Workshoper i helger og høstferien!

Som del av festivalprogrammet til The Big Draw arrangerer vi en rekke workshoper og kunstnermøter i løpet av utstillingsperioden. Velkommen!

Please scroll down for English. 

Tore Strand Olsen
Tore Strand Olsen

HELGEWORKSHOP: 

24.09 kl. 13–15:  
Møt Flu Hartberg!
Bokpresentasjon og workshop med tegneserieskaper og illustratør Flu Hartberg, som er kjent for barnebøkene Borte vekk i byen, Borte vekk i verdensrommet og Fjols.
Egnet aldersgruppe: 7–12 år.

01.10 kl. 13–15:  
Lag emoij med Gro Ånonsen!
Hvordan si noe gjennom et enkelt ikon? De fleste kjenner de små emoijene på mobilen, og i denne workshopen inviterer vi deg til å tegne nye emoij. Gro Ånonsen fra Skedsmo kulturskole leder opplegget.
Egnet aldersgruppe: 8–15 år.

08.10 kl. 13–15:   
Møt kunstner Gelawesh Waledkhani!
Den norsk-kurdiske kunstneren Gelawesh Waledkhani har gjort seg bemerket med politiske tegninger og broderier. I workshopen får vi se hvordan hårstrå kan brukes å brodere med, og deltakerne får prøve å lage egne bilder med blyant og broderi. Workshopen vil foregå på norsk og kurdisk.
Egnet aldersgruppe: 8–14 år, gjerne i følge med foreldre.

15.10 kl. 13–15:   
Møt Tore Strand Olsen!
Tore Strand Olsen har jobbet som profesjonell tegneserieskaper siden 1990, med striper i bl.a. Pyton, Pondus, Nemi, Ernie, Gorilla og Rutetid. Han har også jobbet med illustrasjon, animasjon og undervisning. I workshopen får barna lære symbolbruk   og enkle triks knyttet til det å tegne tegneserie.
Egnet aldersgruppe: 7–12 år.

Gratis deltakelse på alle helgeworkshopene. Drop-in, men vi har begrenset antall plasser. Vil du sikre plass, kan du melde deg på til koordinator@akershuskunstsenter.no

WORKSHOP I HØSTFERIEN (uke 40)
Dato: onsdag 05.10–fredag 07.10, kl. 12–15.
Snakker du kurdisk, persisk, engelsk eller norsk? Kunstneren Gelawesh Waledkhani inviterer til samtale om kunst med påfølgende workshop. Dialogen vil bli flerspråklig avhengig av hvem som kommer. Vi inviterer barn, ungdom og voksne med på et opplegg der man ser utstillingene og lager kunst veiledet av Waledkhani.

Gratis! Påmelding til koordinator@akershuskunstsenter.no

***

WEEKEND WORKSHOPS

24th of September 1–3pm:
Meet Flu Hartberg!
Book presentation and workshop with cartoonist and illustrator Flu Hartberg.
Suitable for children and youth aged 7–12 years old.

1st of October 1–3pm:
Make your own emoji with Gro Ånonsen!
How can we say something with only a single icon? Most of us are familiar with the many emojis on our smartphones, and in this workshop we invite you to make your own new emojies. Gro Ånonsen from Skedsmo school of culture will lead us through the day.
Suitable for children and youth aged 8–15 years old.

8th of October 1–3pm:
Meet visual artist Gelawesh Waledkhani!
The Norwegian-Kurdish artist Gelawesh Waledkhani is renowned for her meticulous drawings and embroideries. In the workshop we get to see how hair can be used to embroider and the participants can make their own pictures with both pencils and embroidery.

The workshop will be held in both Norwegian and Kurdish.
Suitable for children and youth aged 8–14 years old.

15th of October 1–3pm:
Meet Tore Strand Olsen!
Tore Strand Olsen has worked as professional cartoon drawer since the nineties, with comic strips in magazines such as Pyton, Pondus, Nemi, Ernie, Gorilla and Rutetid. He has also worked with illustration, animation and teaching. In the workshop the participants learn use of symbols and tips when making comics.
Suitable for children and youth aged 7–12 years old.

Free attendance at all the weekend workshop! Drop-in, but limited places. If you want to make sure that there’s room for you, please sign up via email: koordinator@akershuskunstsenter.no

WORKSHOP DURING AUTUMN BREAK
Wednesday 5th of October – Friday 7th of October 12–3pm

Do you speak Kurdish, Persian, English or Norwegian? Visual artist Gelawesh Waledkhani invites to a conversation on art followed by a workshop. The dialogue will be multi-lingual depending on the participants. We invite children and youth to an arrangement where we see the exhibitions and make art guided by Waledkhani.

Free attendance, but registration is needed. Via email to: koordinator@akershuskunstsenter.no