Ingrid Eggen / Ana Rita Antonio

Velkommen til åpning lørdag 7. januar 2017 kl. 13!

Gjennomgående i Ingrid Eggens (f. 1979) kunstneriske praksis er en konseptuell holdning til kroppen, i både abstrakt og konkret forstand. Gjennom fotografi utforsker Eggen kroppens funksjoner og dysfunksjoner i forhold til kommunikasjon og representasjon, og løfter frem kroppene som skulpturelle objekter. Studier av bevegelse og handlinger der kroppens naturlige anatomi, nonverbale språk og bruk av gester forskyves, oppløses og fordreies er et hovedanliggende i Eggens arbeid. På den ene siden er kroppen trolig det næreste og mest hverdagslige vi har, samtidig oppstår det en spenning i disse besynderlige positurene som dermed også hinter om det absurde ved tilværelsen selv.

I Akershus Kunstsenter skal Eggen blant annet vise to fotografiske prosjekter. Knex er en videreføring av prosjektet Knegang, der menneskets non-verbale kommunikasjon og symbolbruk gjennom kroppen står sentralt. Hva er kroppslig kommunikasjon og hvordan kommuniserer vi? Er kroppen og musklenes reaksjoner instinktive eller basert på fornuftig tenkning? I forlengelsen av dette ligger en undersøkelse av kroppens ubevisste reflekser og mulighetene for å danne et nytt språk. I Knex trekker Eggen dette videre, der kroppsholdninger og gester er utgangspunkt for en videre utforskning av abstraksjon som metode og strategi.

Hvor langt abstraksjonen kan tøyes er noe hun også utforsker i prosjektet Condensed, som består av en serie støvskulpturer. Eggen har hentet lo og støv fra tørketrommelfiltre, og på den måten samlet rester av folks klær og framtoning. Støvskulpturene er readymades, avfotografert akkurat slik de opprinnelig var klumpet sammen. Og i likhet med menneskekroppene i Knex, har de dannet nye former gjennom fordreining. I ytterste konsekvens kan disse støvskulpturene sees som et ekstremt abstrahert bilde på et menneske, som gjennom sin bevegelige masse skifter form og endrer seg til stadighet.

På samme måte som utforskning av kommunikasjon er underliggende hos Ingrid Eggen, finner vi en interesse for det språklige også i arbeidene til Ana Rita Antonio (f. 1980). Felles for de begge er hvordan de gjør bruk av gjenstander og former i umiddelbar nærhet til å fremskape skulpturelle uttrykk som avfotograferes. Men der Eggen utforsker kroppens muligheter for språk, lar Antonio verb være utgangspunkt for hvordan hun behandler objektene hun arbeider med i alle sine prosjekter. «Å balansere», «å stable», «å reparere» har vært ledende for hvilke handlinger hun har visualisert.

I fotoserien Fruit Plates er ulike frukter skåret opp og satt sammen på nytt med tallerkener. Gjennom de ulike sammensetningene skapes det nye helheter, som også åpner for spørsmål rundt form, komposisjon og ikke minst de hverdagslige objektene i vår umiddelbare nærhet. Motivene fortoner seg som poetiske, men absurde komposisjoner satt sammen av kontrasterende materialer som likevel går inn i en logisk sammenheng.

Antonio vil også vise nye arbeider som tar utgangspunkt i en typisk portugisisk holdning til omgivelsene, kalt desenrrasca, som betyr «quick-fix», der omgivelser repareres på raskest men ikke nødvendigvis på best mulig måte. I løpet av et lengre opphold i Lisboa har Antonio dokumentert såkalte «quick-fixes» rundt i byens urbane omgivelser, deriblant midlertidige bomåter, gjenbruk og oppbevaring.

Både Antonios og Eggens arbeider er eksempler på hvordan relativt små gester kommunisert på forskjellige måter kan virke absurde og humoristiske, der de også vekker en form for undring, og hinter om et språk vi aner, men kanskje ikke helt forstår.

Utstillingene vises til 29. januar 2017, og er kuratert av Tor Arne Samuelsen. 

Ana Rita Antonio, Fruit Plates
Ana Rita Antonio, Fruit Plates