Vinnere av BKHs produksjonsstipend fra Akershus Kunstsenter året 2017

Styret ved Akershus Kunstsenter har i dag vedtatt å tildele følgende kunstnere BKHs produksjonsstipend:

Jan Christensen               kr. 20 000,-.

Ariel Reichman                kr. 20 000,-

ANNEX*                              kr. 30 000,-

Thomas Pihl                      kr. 30 000,-

Felles for mottakerne er at de alle vil vise svært ambisiøse prosjekter som fyller en hel etasje. Annex vil disponere hele kunstsenteret og aktualisere stortingsvalget med en rekke arrangementer.

Kort om stipendet:

Akershus Kunstsenter mottar kr. 100 000,- i frie midler fra BKH hvert år, som styret fritt kan tildele utvalgte kunstnere som stiller ut ved kunstsenteret. BKHs delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp til disposisjon for produksjonsstipend vedtatt av kunstsenteret.

*Annex består av Mona Bentzen, Kjersti Andvig, Marie Skeie og Solveig Syversen