Climbing Invisible Structures

Kunstnere: Mo Abd-Ulla (NO), Eglė Budvytytė (LT), Tanya Busse (NO), Victoria Durnak (NO), Gunnhildur Hauksdóttir (IS), Berglind Jóna Hlynsdóttir (IS), Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė (LT), Robertas Narkus (LT), Augustas Serapinas (LT), Kristin Tårnesvik (NO)

Det er med glede Akershus Kunstsenter presenterer gjestespillet Climbing Invisible Structures – Ritualised Disciplinary Practices in Social Life, en utstilling som tematiserer de skjulte strukturene som ofte styrer våre liv og valg, og som danner det enkelte samfunn. I hvilken grad preger kulturen våre valg og tankesett? Hvordan utfordre faste mønstre?

Uttrykket «Climbing Invisible Structures» – på norsk å overkomme eller klatre opp usynlige strukturer – fremkaller tanken ikke bare på noe som er skjult, men også på noe som er bratt og utilgjengelig. Idéen om å overkomme slike strukturer innbyr til refleksjon over de komplekse, mangefasetterte og ofte usynlige forhold som styrer våre liv. For hvilke sosiale mønstre preger for eksempel karrierevalg, levesett eller kunstproduksjon? Og er våre mellommenneskelige relasjoner egentlig allerede innrettet etter etablerte maktforhold, uuttalte regler og ritualer? Hvordan kan vi vite at det vi tar for gitt, det som fremstår for oss som naturlig, ikke er konstruksjoner og falsk bevissthet?
De ulike arbeidene i utstillingen tar, hver på sin måte, for seg ulike aspekter ved tilværelsen, kunsten og samfunnslivet. De undersøker eta- blerte praksiser, idésystemer og ritualer. De manipulerer og forstyrrer fast- satte tenkemåter og handlingsmønstre. Hensikten er selvfølgelig ikke å grunnfeste nye, men å åpne for undring og samtidig reise spørsmål ved legitimiteten til eksisterende konvensjoner og etablerte institusjoner.

Kuratorer: Eglė Mikalajūnė and Samir M’kadmi
Organisert av: Nida Art Colony of the Vilnius Academy of Arts, Litauen

SIDEPROGRAM:
Søndag 12. februar 13–14: Kunstnerisk presentasjon ved Robertas Narkus, og omvisning i utstillingen med kurator Eglė Mikalajūnė

Søndag 12. mars 13–14: Kunstnersamtale med Victoria Durnak, og omvisning i utstillingen med kurator Samir M’kadmi. Enkel servering med varm suppe!

Climbing Invisible Structures springer ut av et residens- og utstillingsprogram initiert av Nida Art Colony of the Vilnius Academy of Arts, Litauen, og er et samarbeid mellom Akershus Kunstsenter, Nordisk Kunstnersenter i Dale (NKD), Office for Contemporary Art (OCA), Residency Centre YO YO, Žeimiai Manor (Litauen), Skaftell Center for Visual Art, Seyðisfjörður (Island). Prosjektet er støttet av EEA Grants, Lithuanian Council for Culture, Lietuvos Respublikos Kulturos Ministerija (Litauen Kulturdepartement). Prosjektet er kuratert av Samir M’kadmi og Eglė Mikalajūnė.