Positivt utfall på sak om nybygg!

Tirsdag 31. januar 2017 ble saken om nybygg til Akershus Kunstsenter tatt opp i Hovedutvalget for kultur i Akershus fylkeskommune.

I saksfremstillingen hadde rådmannen innstilt saken med en anmodning om å «lage en mulighetsstudie for et eventuelt nytt administrasjonssenter i Lillestrøm, kombinert med nye lokaler til Akershus Kunstsenter.» Dette punktet, som innebærer samlokalisering, gikk ikke politikerne i hovedutvalget videre med.

– Det kunne ha ødelagt alt. Et slikt senter kan kanskje stå klart om 10 til 15 år, kanskje aldri, sier Rikke Komissar til Romerikes blad.

Høyres representant Sebastian N. Langaas påpekte at dette er et «vanvittig spennende prosjekt, og det er ingen tvil om at det nye bygget og lokaliteten er fantastisk.» Han påpekte videre at kommunens positive initiativ gjør det fristende å gå inn for bygging nå.

Også Nikki Schei, representant for Miljøpartiet de grønne stilte seg positiv til saken. Særlig understreket han viktigheten av punkt 1 i saksfremstillingen, som er å bygge det nye prosjekterte kunstsenteret etter intensjon og oppsatt tidsplan: «Akershus fylkeskommune vil bidra til realiseringen av nye lokaler for Akershus Kunstsenter, og ønsker å gå videre med alternativet hvor Skedsmo kommune står som byggherre og eier.»

Sist har Akershus Kunstsenter hele tiden understreket mangelen på universell utforming og generelt vanskelige arbeidsforhold i bygget der vi nå holder til. En av hovedutvalgets medlemmer påpekte at hun var på besøk i kunstsenteret så tidlig som i 2008, og at bygget allerede den gang var preget av svært stor slitasje og uegnet som visningssted.

Etter diskusjon, ble saken til vår store glede vedtatt og hovedutvalget gikk enstemmig inn for at nytt bygg i kulturkvartalet i Lillestrøm skal realiseres innenfor økonomiplanen som skal vedtas til høsten. Alle ønsker bygging snarest mulig.

Avklaringer rundt hvem som skal eie og hvem skal leie gjenstår fortsatt, men første skritt er unnagjort. Nå gjenstår behandling i Fylkesutvalget mandag 6. februar, før saken skal opp i Fylkestinget mandag 13. februar.

Det nye bygget til Akershus Kunstsenter er tegnet av Haugen/Zohar Arkitekter, og har fått navnet «Åpent hus« – et navn som gjenspeiler nettopp de visjonene som Akershus Kunstsenter har for videre drift i et nytt bygg.

Skjermbilde 2017-01-31 kl. 22.23.05