Fylkesutvalget går inn for nybygg

Mandag 6. februar var saken om nytt bygg til Akershus Kunstsenter oppe til behandling i fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune. 

Det var et enstemmig fylkesutvalg som mandag behandlet saken om nytt bygg til Akershus Kunstsenter. Tydelige politikere som Vibeke Limi (FrP), Morten Vollset (SP), Lars Birger Salvesen (KrF) og Sebastian Næss Langaas (H) ønsket det arkitektoniske bygget til Haugen/Zohar realisert i Kulturkvartalet i Lillestrøm. Samtlige politikere samtykket intensjonen om å realisere nytt kunstsenter så snart som mulig, noe som viser at dette prosjektet hele veien har hatt et bredt politisk flertall både i kommunen og i fylkeskommunen.

Den politiske saken fra Rådmannen var skrevet med flere mulige utfall, deriblant et forslag om å utsette det planlagte bygget til regionsreformen var avklart, noe politikerne i Akershus blankt har avslått som et alternativ. Slik sett har demokratiet talt for det arkitektoniske bygget tegnet av Haugen/Zohar Arkitekter, og påpekt at bygget skal realiseres så snart som mulig.

Likevel gjenstår det å avklare noen vesentlige momenter, for saken er utredet med en fordeling der Skedsmo kommune bygger og kunstsenteret med Akershus fylke i ryggen leier. Nå har fylkesadministrasjonen foreslått å bygge kunstsenteret selv, og med dette er det duket for nye runder med kalkyler og kostnadsberegninger. Hvilke konsekvenser en slik utsettelse vil kunne medføre, er noe politikerne må ta med i vurderingen når de skal avsi sin mening i siste instans, som er fylkestinget.

Mandag 13. februar skal saken opp i fylkestinget.

RB1