Saken om nytt bygg gikk enstemmig gjennom i Fylkestinget!

Et enstemmig fylkesting vedtok i dag å bygge nytt bygg til Akershus Kunstsenter!

Det var et samlet politikerkorps som talte entusiastisk for planene om å bygge nytt bygg til kunstsenteret, som er prosjektert inn i kulturkvartalet i Lillestrøm.

Leder for hovedutvalget for kultur Vibeke Limi (FrP) minnet om at nytt bygg til kunstsenteret har vært diskutert i over åtte år, og at det nå var på tide å realisere dette prosjektet. Hun håpet på bygging så snart som mulig, og viste til kunstsenterets lange kamp. Solveig Schytz (V) viste til at dette var et viktig prosjekt å realisere og at bygget vil være et viktig løft for kulturfeltet i Akershus, noe også Amund Kjernli fra AP presiserte. Lars Salvesen fra KrF påpekte behovet for nye lokaler, og viste til at en lærerbolig fra 1882 ikke er et blivende sted for kunstsenteret som viser samtidskunst. Nikki Schei (MDG) viste til at Romerike som region er i sterk vekst, og at et kunstsenter i dette området støtter opp om god regionsutvikling. Morten Vollset (SP) påpekte også at det nå var på tide å realisere dette bygget som både administrasjonen og politikerne lenge hadde jobbet for, mens Sebastian Næss Langaas (H) minnet om at bygget skal bygges og at han så frem til innvielsen, men at fylket nå raskt må avklare om de eller kommunen skal stå for byggingen.

Fylket skal med dette vedtaket utrede om de eller Skedsmo skal bygge. Deretter må saken på ny opp til politisk behandling på vårparten, før midler avsettes i ØP (økonomiplanen) til høsten. Så kan byggingen settes i gang!

Med dette positive vedtaket gratulerer vi arkitektene Haugen/Zohar for sitt fantastiske bygg «Åpent Hus». Bygget har blitt omtalt som et «arkitektonisk smykke». Med plasseringen midt i kulturkvartalet omkranset av en bypark kun to minutter fra togstasjonen i Lillestrøm, er det duket for gode synergier med naboinstitusjoner som ungdomshus, Akershus Teater, Lillestrøm Kulturhus og ikke minst et planlagt bibliotek.

«Dette er en seier for både kunstfeltet og for befolkningen i Oslo-omegn», sier direktør Rikke Komissar, som ser lyst på kunstsenterets fremtid. «Publikum kan glede seg. Med nytt bygg legges det til rette for både workshop-rom, auditorium, kafe, barnerom, flotte visningssaler, universell utforming med heis og ikke minst en lekker takterrasse. Vi gleder oss masse og er optimistiske på vegne av kunstfeltet». Hun retter en stor takk til de visjonære politikerne i Akershus og Skedsmo kommune, og ikke minst til administrasjonene som har jobbet frem dette prosjektet».

Bygget kan realiseres i 2019-2020.

Nytt bygg med omkringliggende park. Haugen Zohar Arkitekter.
Nytt bygg med omkringliggende park. Haugen Zohar Arkitekter.