Bilder fra Climbing Invisible Structures

Se bilder fra utstillingen Climbing Invisible Structures. Alle foto: Andrej Vasilenko.