Mangfold i fokus

Fokuset på mangfold i formidlingen styrkes.

Akershus Kunstsenter øker staben med egen formidlings- og mangfoldskoordinator, og med hjelp av midler fra Norsk kulturråds aspirantordning på. kr. 336 000,-, har kunstsenteret engasjert Gelawesh Waledkhani i 20% stilling over to år. Med denne satsningen vil kunstsenteret jobbe med å øke interessen for samtidskunst i flerkulturelle miljøer, samtidig som kunstsenteret håper å kunne trekke et bredere publikum til kunstsenteret i Lillestrøm. 

Gelawesh Waledkhani
Gelawesh Waledkhani

Waledkhani, som selv måtte flykte fra Kurdistan og hadde sin barndom i en flyktningleir i Irak, er utdannet kunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo. De siste årene har hun oppnådd nasjonal anerkjennelse for sitt kunstnerskap, og hun ble nylig trukket frem av Aftenpostens kunstkritiker som en av ti viktige kunstnere i samtiden. Med sin bakgrunn og utdannelse vil hun være en viktig ressurs for kunstsenteret.

Midler fra UDI
En gledelig nyhet er at Akershus Kunstsenter denne uken ble tildelt kr. 22 000,- i aktivitetsmidler fra UDI. Planen er at Waledkhani skal holde workshoper  i asylmottak. Målgruppen er unge asylanter, og med dette beveger Akershus Kunstsenter seg inn i mottak for første gang.

– Akershus Kunstsenter ønsker å nå flest mulig med samtidskunst, og vi ser det som en naturlig utvikling å også involvere beboere og da særskilt barn og unge i asylmottak, sier direktør Rikke Komissar, som ser på dette som et pilotprosjekt.

– Dersom dette evalueres som vellykket, vil vi søke om en større pott aktivitetsmidler neste år, og utvide med flere kunstnere. Dette er en god start, og jeg har stor tro på at Gelawesh Waledkhani er rett person til slike workshoper.

– Men like viktig er det å jobbe med lokalmiljøet. Derfor vil også Gelawesh jobbe aktivt også i Skedsmo. På 8. mars deltok Gelawesh på et flerkulturelt arrangement i regi av Skedsmo dialog, og kunstsenteret vil være en aktiv partner med Skedsmo kommune i arbeidet med å spre kulturinteresse til minoriteter. Dette blir et viktig nybrottsarbeid for Akershus Kunstsenter, avslutter Komissar. 

Fra møtet i Skedsmo dialog 8. mars
Fra møtet i Skedsmo dialog 8. mars