Flerkulturelt fokus!

Med midler fra Norsk kulturråd har Akershus Kunstsenter engasjert kunstneren Gelawesh Waledkhani som formidlings– og mangfoldskoordinator. Målet er å trekke et bredere lag av befolkningen til kunstsenteret, og ikke minst formidle samtidskunst til de som ikke har så god kjennskap til feltet.

I samarbeid med Flyktningkontoret i Skedsmo inviterte vi derfor til omvisning og workshop i kunstsenteret spesielt rettet mot flyktninger, og Gelawesh Waledkhani ledet workshopen med broderi og tegning – teknikker som Waledkhani selv bruker i sitt kunstnerskap. Utstillingsleder Tor Arne Samuelsen gav også en introduksjon til utstillingen The Space between Here and There med verker av Ariel Reichman og Siri Hermansen, og gjennom samtalen under workshopen kom det frem at utstillingen rørte stort. Deltakerne delte erfaringer fra sin flukt til Norge, og kunsten ble på denne måten en inngang til samtalen.   

Arrangementet fant sted rett før påske, og var det første i en rekke på månedlige treff der vi inviterer flyktninger til denne nyopprettede gruppen.  

Er du – eller kjenner du noen andre – som er interessert i å bli med? Ta kontakt med Gelawesh på epost gelawesh@akershuskunstsenter.no